rodymas

ródymas.

1. →. rodyti 1: Elgeta … daugesn ródymu vargo savo, o neg šauksmu elgetavo. Tatai mumus ant pamokslo, idant nieko nedarytumbime del ródymo ir del tuščios garbės.

2. demonstravimas: Margarėtė priėjusi praneša, kad jau prasidėsiąs šviesos paveikslų rodymas.

3. →. rodyti 4: Mojavimu rodymas.

4. →. rodyti 5: Lietuviškai skaityt pats išmokau – be jokio ródymo.

5. →. rodyti
6.

6. →. rodyti 13: Rodymas sūde savo paieškojimo.

7. rodiklis 9: Taip dūrė rodymu į kibirą, jog net pienas išsiliejo.
dantų̃ ródymas juokimasis, krizenimas: Iš to dantų̃ ródymo tankiau vaikas.
apródymas.

1. →. aprodyti
1.

2. parodymas 8: Yra tobuliausias tasai aprodymas, jog vienas ir tasjag yra atgaivinąsis tikėjimas, kuris bažnyčiose nuog apaštalų laikytas.
atródymas. →. atrodyti:

1. Žemėje buvau linkęs nelabai rūpintis savo atrodymu. | Nei blizga, nei ko: visai kai palto atródymas.

2. Mano atrodymu, jis doras žmogus.

3. įrodymas 1: Šitas apskundimas ale pasiliko be atrodymo.
daródymas. →. darodyti 2: Įsikūręs vyskupas Staponas įsakė kunegams, kad visi pakarčiuo važiuotum į Varnius dėl darodymo, kaip kurs parmano dalykus tikėjimo.
įródymas.

1. →. įrodyti 3: Tiktai vieno žodžio ū̃dis ilgumo dar neužtektų įrodymui, kad šaknies kitą kartą būta sunkios. Kol manęs neįtikins klydus ryškiais įrodymais, tol aš nemesiu savo mokslo. Ši tiesa nereikalinga įrodymų. Įrodymas, įkaltinimas, įkaltis. Nors aš neprisipažinau ir jokių įrodymų daugiau nebuvo, teismas mane vis tiek nuteisė. Samprotavimai, kuriais sekasi įsitikinti teoremos teisingumu, vadinasi įrodymas.

2. →. įrodyti 4: Čia yra įrodymas. Jo. dainų variantai yra neginčijamas įrodymas jį buvus tikrą tautinį poetą. Patranka buvo karinių laimėjimų įrodymas. Senstančiai moteriškei kūdikis – tai įrodymas jos jaunumo.

3. krypties nurodymas: Eit [i] trys vyrai, vedant aukštajai šviesybei, ir pirm enčios šviesos įrodymo pilnu veizdėjimu sakiodami.
išródymas.

1. →. išrodyti
6. Tas jo išsiródymas tik svietui pasjuokimas.

2. bandymas, demonstravimas: Bandymo (išsiródymo) mišia.

3. →. išrodyti 7: Ant išródymo tai neišrodot blogi. Gerai ant veido išrodymas. Apie patį langų išródymą (pavidalą) tai aš nieko nenusmanau. Neišpasakytai bjaurus buvo ano išsirodymas (išvaizda) .

4. →. išrodyti 9: Išródymas išsemia argumentus, įrodymas padaro juos įtikinamus ar įtikrinamus. Aš nenoriu ir nesistengiu nė vieno savo išrodymais pagauti. Tas išrodymas buvo visas priimtas gana prielankiai. Jo minčių kraipymą paskui autoriaus paklaidų išrodymu vadiname. Jie visi turi savo išsirodymo popierius. Kiti išrodymai patvirtina tą nuomonę. Jei jūs norit daugiau išrodymų, prašom pažiūrėti į žaizdą, kurią man padarė vydamiesi jūsų žmonės. Jis neturėtų pagaliau nė išrodymo, kad aš esu jam skolingas. Taigi parodykite dėl to išrodymą savo meilės ir mūsų gyriaus apie jus. Tau vienam pašvęsčiau ant išrodymo mano meilės ir slūžbos.

5. →. išrodyti 11: Už išrodymą vaiko gaus susipykti.
nuródymas.

1. →. nurodyti 1: Dėkui už tamstos nurodymus ir pataisas. Aš pasitenkinu tik paviršutinės dainų išvaizdos nurodymu.

2. →. nurodyti 3: Raitelis, išklausęs kelio nurodymų, sėdo į balną ir, pasipliekęs kuiną, ristute leidosi tolumoje mėlynuojančio miško link. Už nurodymą bernai trečią dalį radybų atidavė pavargėliui geruoju.

3. pasakymas, kas ir kaip darytina, paliepimas: Painformuoti, nurodymus duoti, pamokinti. Mes išmokstame klausyti proto nurodymų. Niekas nesipriešino jo nurodymams. Tačiau jis jau buvo davęs nurodymus moterims virtuvėje, ir tos tuojau pradėjo rūpintis, kuo pavaišinti svečius. Viršininkai turi duoti savo nurodymus, tik išžvalgę ir išaiškinę aplinkybes. Būdavo, vokiečiai duoda nurodymą tiek ir tiek centnerių miltų prikrauti į vagonus.

4. rodyklė.

5. atmetimas, atstatymas.
paródymas. →. parodyti:

1. Galvijų parodymo turgus. teikimas pavyzdžiu: Tu paimkie aštriąją šoblelę ir nukirskie manąją galvelę: seniem mažiem an parodymelio, jaunom marčiom an paminkelio.

2. Rasiu ir be paródymo. | [Mietelis] kyšo įdurtas dėl parodymo vietos, į kurią reikia diegti. Geras parodymas – jau pusė kelio. Geras parodymas kelią trumpina.

3. vaidinimas, demonstravimas: Pasirodyme dalyvavo ir du konservatorijos studentai dainininkai. Saviveiklos pasirodymai buvo jungiami su literatūros vakarais. Daugiausia pasirodymų įvyks rinkimų dieną.

4. →. parodyti 4: Už paródymą pasakyk ačiuo – būtumi nėkaip nepasidirbęs. Jegul sės be mano paródymo, neaugs. Parodymas, kaip apynius auginti pagal naujųjų prityrimų.

5. →. parodyti
5. Pasiródymas ore. Lėktuvas seka priešo šarvuočių pasirodymą. Gyvenk, kaip gyvenai iki jo pasirodymo. Staigus sūnaus pasirodymas grąžino Žalkų tikrovėn. Gandrų pasirodymo datą nesunku nustatyti. Daug juoko sukelia persirengėlių „čigonų“ pasirodymas dzūkų vestuvėse. | Intranzityviniai yra ir tie veiksmažodžiai, kurie reiškia ypatybės pasirodymą. išėjimas iš spaudos: Tuoj po karo kiekvienos naujos knygos pasirodymas buvo didelė kultūrinė šventė. Lietuviškų knygų pasirodymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susijęs su Merkelio Giedraičio veikla. „Aušros“ pasirodymas padarė didelį įspūdį.

6. susidarymas, susiformavimas: Šluotelių pasirodymas. Pas mus profsąjungos atsirado po partijos pasirodymo, po to, kai partija jau buvo spėjusi sustiprėti ir įgyti didelį autoritetą.

7. →. parodyti
8. Pasirodymas stebuklingasis. Čia ne baidymas buvo, bet pasirodymas. Jis patrynė akis ir įsitikino, kad tai buvo tik pasirodymas. Vakar vakare pareidami keli būreliai iš lažo pastebėjo kažkokį keistą pasirodymą. Žmonės pradėjo šnekėti apei tą pasirodymą maliavonės motinos Dievo. Ant matyto pasirodymo yra padarytas paveikslas, stovįs ant akmens. Jos net mačiusios pasirodymą angelų. Tasai pasiródymas ne teip per dūšią, kaip per angelus veikęs.

8. įrodymas, argumentavimas: Priseka, parodymas. Tai parodymas, jog tamstos smagenys nėra paprasti fortepijonai. Ižg kur tikras parodymas, jog bažnyčia Christaus tikroji kita neest [i]. Tikras aprašymas ir parodymas bažnyčios tiesos, kaip ją pažint turime. Teologijos gilesnės žinia su parodymais drūtais per silogizmus.

9. liudijimas: Kaltinamojo parodymas. Melagingas parodymas. liudijimas, išdėstytas raštu: Po savo parodymu Stašenienė padėjo tris kryžiukus.

10. dokumentas: Be parodymelio neišduos aptieka vaistų. Par tiltą neleida, prašo parodymo. Gal ir sumanytum pasilikti, bet kad jokio parodymo žmogus neturi. Pasiuto kamantinėti, iš ko pirkęs – neturi pasiródymo.

11. →. parodyti
14. Jų pasirodymas didvyrių man nebuvo naujiena: jie tikrai yra didvyriai, moka dažnai didvyriškai pasielgti, ką didvyriškai padaryti visuomenės gyvenime.

12. matuojamojo prietaiso duomuo: Atskaitomi mašinos parodymai pagal mikroskopą ir optimetrą. Prietaisai reikalavo atidumo, ir aš sekdavau jų parodymus. Skaitikliai turi būti tokiose vietose, kad būtų lengva užrašyti jų parodymus.
kẽlio paródymas pamokymas, kaip elgtis, gyventi: Niekas teip neišlavina žmogaus dorybės kaip moterystė: jau tai per tylėjimą ir kantrybę, jau tai per pamokinimą ir kelio parodymą.
širdiẽs paródymas pavaišinimas, pamylėjimas: Nepriėdus menka iš to nauda, ot, širdies parodymas!
priparódymas. →. priparodyti; argumentas: Štai krūva naujų priparodymų. Iš tikrųjų tai ne bet koks priparodymas. Krūvon sumetus visus priparodymus, išeina, jog kelių Amerikon buvo užtektinai. Priparodymo daiktai.
priródymas.

1. →. prirodyti 1; registras: Giesmių prirodymas. Prirodymas pradžių giesmių, visokiais čėsais priderančių.

2. →. prirodyti 3: Esąs tai aiškus prirodymas jo klaidingumo. Lėlė klausėsi to tetos naujo meilės prirodymo susigėdinusi. O prirodymus turite? – paklausė giliau dalykus žinąs Riškus. Papeikti dūminei gryčiai bet kas randa prirodymų: ji esanti šiokia, esanti tokia, gyventi joje esą nesveika. Ar tai mokslininkų visi tokie prirodymai?!

3. →. prirodyti
4. Tavo priródymu visą šeimyną gavau.
užródymas. įskundimas: Skundų, bylų, visokių užrodymų viens ant kito tiek turime. Kiti sėdi, užsiglaudę baimėje, bene bus koks ant jo užrodymas.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'rodymas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasSapnininkasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2023 www.zodynas.lt
Draugai: Vārdnīca Horoskopai Skaičiuoklė Juegos Friv
x