įvagoti

.
vagóti, -ója, -ójo.

1. daryti vagas, arti (ppr. kad vanduo nubėgtų): Vagas vagók. Rugius vagója. Vagója traktoriu, aria traktoriu. Lygumose vagojama nuolydžio kryptimi, kalvose – skersai nuolydžio krypties. Katri rugiai buvo vagóti, tai tie po žiemai neišmirko. Da dirva nevagóta i batviniai nediegti. Ne laikas vagót, kada lietus lyja. Aš pasiimsiu šėmus jautelius, eisiu vagoti lauke rugelius. Sėjo rugelius, bet nevagójo, vandenėliu apteko. Žinai, apie ką aš visą laiką svajoju? Jūrą vagoti, tapti jūrų kapitonu. Veidelius vagoja ašara karšta.
vagótinai.

2. kaupti kaupiamuoju arklu ar plūgu (daržus, bulves): Palyčias sudėjo dvi ir vagója bulbes. Bulbas vagójau, šieną vežiau – aš. visa dirbau. Ir bulbos nevagótos, reikia vagót, ir šienas nevežtas. Tėtė išėjo bulbų vagótų, eik pavedžiosi arklį. Šitam čėse arklu dar vagójo bulbas. Du kartu vagójom. Vakar da vagójau burokus medine žagre. Kai paauga bulbos, tada vagója. Bulbės jau didelės, būtinai reik vagóti jau. Bulves liuobam vagoti su žambiu. Reik pilnijo [je] vagóti bulbes – bulbės būs skanios. Su arkleliais vagódavo, su plūgu, su žambreliu. Kaip vagodavo, tą tuščiąją išvagodavo [vagą],
i augo to [je] pilnojo [je] bulbės. Kitą sykį paliekta i vieną sykį vagóta [bulvės] – kaip arklį gauni. Jau parýžtant mėnesie reik bulbes vagóti. Bulbes vagóti reik mėnesiuo griūnant – bulbės būs miltingos. kaupti rankomis, kauptuku: Pri mūsų roputes su ypeliu vagó [ja].

3. raižyti (raukšlėmis): Vargas vagója veidą raukšlėmis. Tarp vagojančių veidą raukšlių žybsėjo jaunos ir žvalios akys.

4. maišyti: Aš pridė [ja] u cukraus arbaton, vagõj, kad ištirpt.

5. graibyti, grabalioti: Galėsi vagót po puodynę.

6. įkyriai prikaišioti, priekaištauti. .

7. klaidžioti: Kažin kokios mislys vagojo po senės galvą.
apvagóti.

1. padaryti vagas: Sūnus tep ir darė: kiek per dieną užaria, tiek vakare apvagoja. Kad žagrės tos būtų dar auksiniai noragai, tai ant apvagotų laukų kuo nogražiausi javai visados derėtų. Sėjo rugelius [bernelis tinginys],
neapvagojo, vandeneliu apleido.

2. (aplink) aparti: Linus pasėjus, nereikia aplink apvagot, ba apvagoti linai neauga.

3. apkaupti kaupiamuoju arklu ar plūgu: Reikia appilt bulbos, apvagót reikia. Reikia apvagót, bus lengviau ravėt. Sukalbėk, kad duot arklio ir priakėt, ir apvagót bulbom. Kai biškį atlis žemę, ir apvagósiu [bulves]. Jūs bulbos mažos, o jau apvagótos. Neseniai dar pirmą kartą apvagójo [bulves]. Ji jau yr roputes apvagójusi. Ji yr puikiai daržus apsivagójusi. I bulves pati apsìvagoju, mun nieko nereik. Šiandiej būtų arklys gerai, bulbas būtum apsivagóję. apkaupti rankomis, kauptuku: Su ypeliu ropes (bulves) apvagó [ja].
atvagóti.

1. atarti vagas (vandeniui nubėgti): Rugius pasėjom, priakėjom ir atvagójom nuotakias vagas vandeniui nutekėt.

2. bulves ar daržus apkaupti kaupiamuoju arklu ar plūgu: Kano runkelius pirmu atvagót? – Kano nori, tano, tik vagok greičiau.
įvagóti.

1. išarti vagas vandeniui nubėgti: Lauką įvagoja. Jų dirvos jau įvagotos. Gal kaimynai jiem įvagója – jie gi nemoka i plūgelio neturi. Drėgnoj žemėj rugius reikia gerai įvagót. Rugius pasėjo, neįvagojo, vandenys išnešiojo.

2. bulves apkaupti kaupiamuoju arklu ar plūgu: Lietus ir lietus, nesuspėja įvagót [bulvių]. Su traktorium bulbų neįvagósi.

3. įsirėžti (raukšlėmis): Šnervės susispaudė, nosis tarp antakių įsivagojo dviem raukšlelėm.
išvagóti.

1. padaryti vagas (vandeniui nubėgti): Rugius pasėjus, išvagók vagomis. Rugius tankiai išvagósi, mažne kaip ežes. Šlapio [je] dirvo [je] išvagó [ja] tankesnes vagas, ka neišpūtų. Neišvagójai rugių, tai ir telkšo balos. Da turu žambrelį, gerai su žambriu išvagóti. Sėt pasėjom [rugius],
tik neteko išvagót. Rugių neišvagójęs negalì palikt. Reikia paskersai rugiai išvagót. Žemė primirkus, leisk traktorių – išvagõs. Pasėlys tuojau suvoluojamas ir lengvomis akėčiomis suakėjamas ir išvagojamas. Reikia, javus pasėjus, dirvą kaip reikiant išvagoti. Rugius įsėsma ir išvagosma, vandenelį nuleisma. Kelsiu rytelį, josiu jautelius ir išvagosiu rugelius. Sėjo rugelius, neišvagojo, vandenėlis išgulėjo. Su ašaromis veidą išvagók, nieko nepadės.
išvagójamai.

2. bulves ar daržus apkaupti kaupiamuoju arklu ar plūgu: Patys vyrai išvagójo ir aptaisė [bulves]. Žambiai tebėra, daržuo vagas padirbti, ka reik, išvagóti bulbes. Bulvės išdygo, biškį jau nuekėjai, išvagójai, ka nebūtų žolės. Žagrė, kur bulves išvagó [ja]. Jei sylos turi, dabar reik pačiam i daržą išsivagóti. Patys savim išsivagójam, arklys tik suara.

3. pakartotinai išarti, kartoti: Arklio nebėr bulbienoms išvagóti.

4. kurį laiką vagoti: Visą dieną vakar išvagójau (rugius).

5. išknisti: Sako, kiaulė ta degloji bulvių daržą išvagojo! | Kraštus duobės išvagójo baisiausia kasdamas.

6. išraižyti, išraizgyti: Neįžengiamys pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai nu amžių amžiais suaugę niūksojo ir visi vienų viena giria buvo, upimis tiktai ir upeliais išvagota. Seniau visi miškai buvo takais išvagóti. Visa Rožano sodyba buvo prišiukšlinta šiaudų, užversta sienojais, tvoromis ir išrausta, išvagota vežimų ratais.

7. išraižyti (raukšlėmis): Vargai žmoguo išvagójo kaktą. Kur tau be jauna, va raugžlės visą kaktą išvagójo. Sunki amžiaus našta ir vargų jungas išvagojo raukšlėmis kadai gražų jos veidą. Sielvarto raukšlių išvagotas, nuvargęs motinos veidas. Muno kaip išvagóti rietai nu tų gumbų lovo [je]. | Kai per gyvenimo išvagotą veidą rieda ašara, ot tuomet tai ji sūri. Veidai rodės gemant jau rūpesniais išvagoti. Raukšlės dingsta vienai valandai, bet paskui dar gilesnės išsivagoja.

8. išmaišyti, išgraibyti: Tai jau nemoki valgyt, išvag [oj] ai visą bliūdą kvošelienos. Nuneši uogas pasdėt, vaikai išvagõs do.

9. suraižyti, nudraskyti: Visą snukį ragais išvagójo.
nuvagóti.

1. išarti vagas: Reiks rugiai nuvagót kap greičiau, kole nesudygę. Dirvą suarė siauromis lysvėmis ir rūpestingai nuvagojo pasėlį.

2. bulves ar daržus apkaupti: Jau paskutinį sykį nuvagósma, i teaugie anos. Mūsų roputės jau nuvagótos. Ans pats nusivagós tas bulbes.

3. išraižyti (raukšlėmis): Plati kakta raukšlėmis nuvagota. Ji žiūrėjo į rūpesčio nuvagotą veidą.

4. paskubomis, negražiai, nelygiai prisiūti: Prisiūta negražiai, nuvagóta nuvagóta!

5. nudraskyti, nubraižyti: Ponia Milda, visu kūnu atšlijusi, nagais nuvagojo Anastazui veidą. Vieniems kaklas nuvagotas, kitiems nosys nubalnotos. nutrinti: Ot gerai nugarą nuvagójo!
pavagóti

1. kiek paarti vagas: Eik pavagók už mane rugius. Tėte, – kreipėsi jis į tėvą, – kažin, kad taip paimčiau arklį ir pavagočiau užmetimus.

2. kiek apkaupti bulves ar daržus: Pavagók tas bulbes. Reikia bulbos pavagótie. Reiktų būtinai burokai pavagót. Nėr kam pavagót, žolė ne teip lipt. Pasivagóti bulbes reik arklio. Duoda arklį pasivagóti, šienelį parvežti.

3. viską išvagoti, apkaupti: Popiet kai išejau, tai visas bulbas i pavagó [ja] u. I bulves pasivagódavom, i ausdavom, i viską.

4. galėti, pajėgti vagoti: Žolė ka užžėlė, ka palauksi, i pavagóti negalėsi. Galì vienas atbulom traukt, pavagót, nupjauna žolę [vagotuvas].

5. kiek mušti: Pavagõs tau kailį.

6. kiek papriekaištauti. .
pérvagoti.

1. dar kartą, iš naujo vagoti: Da reik párvagoti po sykį tas bulbes.

2. išvagoti.

3. perplėšti: Palto nugara pervagota.
pravagóti.

1. išvagoti 2: Pravagót bulbos nesunku.

2. šiek tiek išvagoti: Mum tik pravagójo daržą kiek i išlėkė.

3. šiek tiek apkaupti. .
privagóti; .

1. apkaupti: Dukart privagójom, tai žolės nedaug, ir brokai gražūs.

2. prieiti, prisiartinti kur vagojant: Vagojau vagojau ir privagojau prie didelio akmenio.
suvagóti.

1. vagas padaryti: | [Šernai] panuovolius ir miškapieves taip suvagoja, kad ir pinčiukas iš Briedžiaragio raistelio tuos arimus aplenkia.

2. apkaupti bulves ar daržus: Bulves suvagóti. Pastačiau bùtelį, i suvagójo daržą.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'ivagoti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x