įtraukinti

traukìnti (-ýti), -ìna, -ìno. tráukinti, -ina, -ino.

1. traukti, traukyti, klebenti: Ein bernelis per kiemelį, dureles traukina. prievarta imti, reikalauti, pešti: Magaryčių norėdamas, pinigus traukìna. Ans traukìna pinigus, o nieko nepadarė. Tie kunegai traukìna tik piningus žmonims su toms draugijoms. Ale ka ana to [je] savo sorkė [je] (kioske) tur prisikriovusi visokio nieko – žmonių piningams traukìnti. kvosti: Sakyk, latre, kieno arklius vogei? – traukino asesorius.

2. traukti 3: Traukìnti siūlus.

3. traukti 16: Jau karvė pypkę pieno duoda, jau reikia traukýt. Kol [karvę] traukinì, kiek vargo – reik mokėti (išmanyti) .

4. traukti 24: Traukýtą pieną dar kildytu vadina. Dėk an gelžų i kildyk tą pienuką, i traukìnk. Sūrį žadu dirbti, už tei pieną i traukinù. Kanapių pieną traukýdavo, pyragiukus virdavo. Šiandien dar dvi puodynes [pieno] traukinù. sutirštinus, sukrekinus gaminti: Pieną mašinavą valgo, varškę traukìna. Gaspadinė traukìno varškę.

5. apiplikyti, nutvilkyti, apvirinti, kaitinti: Ana traukìna burokus, tai yra apvirina. Drūktesniąsias daržovių šaknes reik ilgesniai tvilkyti, tai yra traukinti verdančiu vandeniu. Barkštlapynė yr ilgas virinys: pirmu traukìnk, po tam virink. Reik atsivirinti karšto vandens skrandžiams traukìnti. Ruduokes sūdydavo, kur mažytės, netraukìntas. Traukinù grybas, palauk, pavaišinsu. Nuvirini kaip ir paprastai, ka traukìno grybus. Traukinù meisą. Paskuo traukìna kepinas, supjaustę gabaleliais.

6. traukti 3
3.

7. traukti 38: Mažeikienei ir (taip pat) aną metą pūlius nu galvos traukìno.

8. bastytis be nuolatinės gyvenamosios vietos: Aplink traukintisi.

9. traukti 50: Aš nenorėjau nė tráukinti, bet brolis sako: ne, ne, reik nuimti. Nenorėjau tráukinties, bet vaikai prišnekino. Kame traukinsitės fotografijas?

10. klaidinti, apgaudinėti: Ans traukìna tėvą, kad eis, o neeina už vaikį, t. y. masinti.
aptraukìnti.

1. aptraukti 4: Aptráukinau paskutinius geltonus kailinaičius. Kailinius aptráukinau. Puodus stiklu aptraukìnti. Kailinius liuob pasisiūdins, viršų antsidės milinį, apsitráukins viršų tą.

2. kildyti (pieną): Aptraukinaũ tą pieną i papyliau vištom.

3. pakaitinti, apvirinti: Ana aptraukìna burokus, t. y. apvirina. Prieš raugimą burokus aptraukìnk. Rudmėsių nesūdydavom neaptraukýtų. Kaip aš anus aptraukináu, pasūdžiau tus baravykus – teip jis valgydavo. Aptraukìnti kiaušiai, o neišvirę.
įtraukìnti. traukiant, tampant įlaiduoti, įsiūbuoti: Įtráukino var̃pą.
ištraukìnti. ištráukinti.

1. ištraukti 1: Dantis visus ištraukino. išsitráukinsiu nuėjęs dantį. Didžiųjų užsiėmimų čėse daug žmonėms noprosnai piningus iš delmono ištraukino. prievarta išreikalauti, išgauti, išpešti: Kaimynas ištraukìna česnį nuo kito, o nieko neduoda, t. y. aš negavau. Ans ištraukìnti nor tavo pinigus kvortomis. | Traukino traukino, kol ištraukìno (išklausinėjo) . Tu nori žodį ištraukìnti, tu žinok.

2. ištraukti
4. Ištraukinęs atrado žmogų nebgyvą. Teip i ištraukìno veršį [iš griovio].

3. ištraukti
19. Kiek motinos ašarų ištraukina neklaužada vaikas!

4. išvadėti, išsikvėpti.
paskùję ãšarą ištraukìnti viską sužinoti, išklausti: Paskùję ãšarą moki ištraukìnti.
nutraukìnti.

1. nutraukti 1: [Žaltys] vaisių draustą nutraukino, įgundęs suvalgydino.

2. padaryti, kad nutrūktų: Vieną dieną, kada Malonės Jonis buvo turguje, o Malonienė minkė duoną, atėjo laiškininkas ir nutraukino šunaitį.

3. susisprogdinti.

4. nuplikyti, apšutinti, apvirinti: Vienok tie patys grybai, nuotraukinti su karštu vandeniu, o paskiaus šaltame nuoplauti, gal būti valgytais. Liežuvį reik pirma nutraukìnti, paskuo tik virti. Plėkus prieš verdant reik nutraukýt. Aguonų žiedai nutraukinti vandenyj, vartojama nuo bemiegės. Nutraukináu grybas – nėko nebliko (sukrito) . Grybus da reik nūtraukìnti, netraukìnti tebė [ra]. Gerai nutraukýk grybus, kad kartumą ištrauktų. Kepenys nutraukinti, nuimti plėvė, smulkiai sukapoti ir pasūdyti. Nutraukinaũ mėsą: biškį užviriau i nupyliau tą vandenį. Kotus tų barkščių taip supjaustom, nutraukìnam.

5. nusausinti: Kad kas nutráukintų tas pelkes, koki čia puiki žolė augtų.

6. nutraukti 34: Išeidamu savo atvaizdus nutraukinusiu ir sukeitusiu. A jūs nenūtraukìnat žmonių?
patraukìnti. patráukinti.

1. padaryti, kad kas susitrauktų, sumažėtų.

2. kurį laiką reikalauti, pešti: Patraukìnti pinigus iš ko nors.

3. kiek sukrekinti, pakildyti: Patraukìna biskutį [rūgusį pieną] i pilia į kubilą. Patraukìnsu pieno – užvalgysi varškikės. Pasitraukinái pienuko – i turi valgyti.

4. padaryti, kad patrūktų, persitemptų, sveikatą pagadintų: Patraukinaĩ arklį veždamas sunkų vežimą. Žmogus gaili gyvulio (arklio) patráukinti, o ponui darbininko sveikata niekis. Arklių negalima patraukinti dėl kažkokio cukraus. Gal patraukìnti arklius su tokia greita važiuosena. Patraukìnsu aš tavi su tum [v] andeniu: parnešk dar viedrelį. Jeigu išsekus [arklio] krūtinė, tas jau yr patraukýtas. Žiūrėk, nepatraukìnk vaiko. Gal patraukýt kumelę šitokius vežimus šieno par smiltį užkraudamas. Patraukỹs tėvus [vaikai] nedirbdami ir pinigus traukdami. Pasitraukìno sunkybes bekelnodamas.
partraukìnti, partráukinti.

1. partraukti 3: Aš tuokart žadėjau tą kartį raitas partraukìnti [iš girios].

2. partraukti 3: Buvo geras dūdas iš Amerikos partráukinęs.

3. partraukti
4.
pértraukinti.

1. pertraukti 14: Nemoka dirbti: pártraukina varškę – kiečiausiai sūriai. Skanus sūris – nepártraukintas, ne nėko.

2. pervarginti, patrūkinti: Pártraukintas arklys būs ir beturįs klupikus.
pietraukìnti. patraukinti, padaryti, kad patrūktų: Arklius pytraukìno.
pritraukìnti

1. pritraukti 12: Nora pritraukìnti tus miestiškius į kaimą.

2. pritraukti 25: Pritraukìntos vilnos y [ra] sunkesnės.

3. pritraukti 26: Padėjus puodelį po pečiumi pritráukinau arbatos. [Sravenių] skystimui dirbti imama 14 zalatnykų sausų žiedų į svarą vandens, pritraukinama ir vartojama kaip žolinė.
sutraukìnti. sutráukinti. satráukinti [-yti. ]

1. sutraukyti 1: Žarnas sutraukina, apvynioja ant šakalių ir susmaigo į sienas. [Šiaučius] drotas visas sutraukino ir kurpalius sudegino. Dabar reg [Marija] rankas ištiestas, gyslas visas sutraukintas.

2. traukant už ko priversti suskambėti: Sutraukìno varpus, tai yra suzvanavo, mirus jam.

3. sutraukti
6. Susitráukinau kojas, ir nepaėmė į kareivius.

4. sutraukti 8: Kam sutraukinaĩ kailinius? | Trauko lapas sutraukìna skaudulį.

5. traukiant pagadinti: Bobos sutraukìno muno vidurius su taurėms.

6. priversti sukrūpčioti, išgąsdinti: Dėlei to išsigandau, ir toksai regėjimas sutraukino (išgandino) mane.

7. sutraukti 14: Sutraukìna [pieną] i meta į kubilą [varškę]. Sutraukìns ir apslėgs pieną. Reik sutraukìnti pieną, liesam sūrį. Nusivems tokiu kaip baltu tokiu, kaip pienas sutraukýtas. Sutraukìndavo tus kanapius, kokią varškę, būdavo, pasidarydavai. | Supylei sugyžusį pieną į verdantį puodą, i sutraukinaĩ visą sriubą. sutirštinus, sukrekinus gaminti: Kanapius grūsdavo – kanapienį dirbdavo, sutraukìndavo varškę – pyragiukus virdavo. Iš kanapių į varškę sutraukìna, išskalauna tus kevalus. Par daug sutraukìntas sūris, labai trupąs. Varškes traukins, susitraukìns kubilus.

8. apšutinti, nuplikyti, apvirinti, pakaitinti: Ka laiko turi, tą skrandį iškaiši, sutraukinì, verdančiam vandenė [je] palaikai – ans toks paliekta storesnis.
užtraukìnti.

1. užtraukti 21: Neužtraukýsi [karvės] į maistą (mėsai), o tei [p] žmogus nepirks. Mėnuo, kaip tą karvikę užtraukìnom. Kitąsyk ūkininkas karvę užtraukìna i penia ant mėsos. Tai ka užsitraukìno bergždžią [karvę],
tai i turėjo parduot. Užsitraukìno karvę [bergždinę],
o paskui šoko atmilžt.

2. užtraukti 28: Bezdų žiedų žiupsnį reik apipilti verdančiu vandeniu, užtraukìnti ir tą arbatą gerti nu plaučių uždegimo.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itraukinti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x