įtrakti

tràkti, trañka (trañksta. traksta), trãko.

1. siusti, sirgti pasiutlige: Baltųjų tepalių degančias anglis maišyti į lakalą – šuo netraks. Trakti gali ne tiktai šunys (nors tie dažniausiai tranka), bet ir kitoki gyvuoliai.

2. eiti iš galvos, kvaišti: Buvo laikų, kada trakta viską užmirštant dėl filosofijos. Juo plinka, juo tranka.

3. nerimti, siusti, dūkti, šėlti: Trañka jau tavo šunes, t. y. liušijas į linksmumą. Ko tas arklys taip trañka, negali nė suvaldyti! Su arkliais gerai sekės, arkliai netrãko. Nu paties ubago trankąs tas arklys: biškį kas čiurkšterėjo, i patrako. Arklys tranka, kol pažaboja. Sẽniai didliai trañka, ka prigera. Tujaus grajys, šoks, eis, tràks, dainiuos. Užvakar vakarą labai vaikai trãko i katinas laigė – jau, sakau, būs lytaus. Vaikai tranka, daužos, neras iš kailio.

4. labai pykti, niršti, rūstauti: Siunti, trankì, pats nežinai ko. Parejęs ka trañka, ka trañka – pasiuto. Ans par amžių tràkdavo. Ir teip tatai abidvi trako, kad negalėjau nieko teisybės bepasakyti.

5. trakuoti 4: Trakuoju, tranku, keluos pryš. Gailėdamiesi savo liuosybės, valsčių ir turtų, vėliaus ar anksčiaus turės trakti.

6. smarkiai ką daryti, duotis: Teip anie trañka su toms pyliavoms.
įtràkti.

1. labai įpykti, įniršti, įtūžti: Vyresnybė įtrãko ant buntauninkų (maištininkų), t. y. įpyko. Įtrakáu gatavai, sakau: ak tu, paršeli! Įtrakęs kad ims lupti, ims perti dvasios pasiklausydamas. Netikėliai įtraks ir neva ginklu ginklą ramdys.

2. įsidūkti, įsisiausti: Įsitràks sau anie, aple [linų] mynimą nebėra į galvą.
ištràkti. patrakti 1: Lapės ištrako, o suskis suėdė uodegas.
nutràkti. pašiepti.
patràkti.

1. susirgti pasiutlige, pasiusti: Patrãkęs šuo. Šuo patrãko. Muni patrãkęs šuo apriejo. Patrãkęs šuo: mūso pačių šuo įkando. Trisdešimt penki metai palikusi našlė: muno vyrą vilkas patrãkęs suėdė. Atbėgęs šuo uodegą nuleidęs, tariau, kad patrakęs. Labanauskis tardamas, kad šuo patrako, paėmė šautuvą ir paukšt peršovė šunį. Ana boba kaip katė patrakusi kabinėjas. Pula it šuo patrakęs.

2. išeiti iš proto, pakvaišti: Ką darai? Ar patrakaĩ?! Gal tu patrakaĩ šiteip lėkdamas, gali užsimušt. Ar patrakaĩ prieš aušrą žadint?! Sakau, a patrãko ans, a ką. Reikia visai patrakti, kad atsakytum tokiam jaunikiui. Tėvas vos nepatrako, norėjo vengro ieškoti, bet kame berasi. Pradėjo putoti ir vaipyties it patrakusi.

3. imti šėlti, smarkauti, siausti: Karvės patraks, kaip imsi leisti į lauką pavasarį, kad nėra žolės, t. y. namie jau nebenorės ėsti šiaudų. Pasibaidė arkliai, ka patrãko, po ganinklas ka pašėlo lakstyti. Pusė [je] kalno arkliai patrãko, ans nukrito nū vežimo. Kumelei antsmuko dugninis ant kulnų, i ana patrãko. Kaip tiktai pasileidau nu kalno, teip i patrãko arkliai. Ka tie patrãko arkliai, leida, o plūgus nenumesi. Arkliai kai patrãko, tai vos į dumblyną neišvertė. O jo kumelės iš baimės patrako ir pametė kelią. pasiutęs, pašėlęs, smarkus: Arkliai visumet buvo patrãkę. Dideliai patrãkusi buvo ta senmergė. Ka buvo vieną sykį tiek patrãkusios [merginos],
plika bamba (trumpais sijonais) vaikščiojo. Pačios girdėjota lygiai dabar, kaip patrakusioji Kielikė traukė dainuodama per girią! Jau baltas kumelys y [ra] šmėkla patrãkusiasis. Neparnešė patrãkusios kapeikos, viską vyras pragėrė.

4. įniršti, įdūkti, pašėlti: Kaip patrãko ans – nusiputojęs. Jis patrako iš pykčio.

5. įsisiautėti. Kad patrako šalti, negal tverties. Šiandien patrãko oras. Patrako audra. Nejau ir jūra patrako it šuo, išsižiojo kaip ožka pjaunama.

6. imti ką įnirtingai daryti, įnikti: Ana patrãko vogti, pludungauti. Iš lėktuvo ka patràks šaudyti, pasikavosi moliniame tvarte. Vieną kartą sūdės buvo užsidegusios, – patrãko bildėti. Šunys kad nepatraks cypti, kaukti! Kad patràks arkliai bėgt, kai pamatė stuburą. Kol neišgirsta kiaulė žydų trūbą, tol nepatranka eit į daržus. Sušalus dantys patrañksta skaudėti. blogai įvykti: Ka Kazei teip patràktų, i žemes išspardytų.

7. griebtis maišto, sukilti: Dalis lietuvių patrako, ir ne vien kaimynai, pilionys, bet ir diduomenė susitarusys ujo laukan kryžeivių įgules. Storasta, krūpaudamas, kad svietas įpuolęs į rūpesnį nepatraktų, liepė vėl po seno mediniais noragais laukus arti.

8. pašėlo, pasiuto (nusistebėjimui reikšti): A patrãko, kaip lyna! Ar patrako gatavai, kas čia tik dedasi?! Patrãkęs skausmas. Patrãkęs skanumas tų grybų! Patrãkęs puolimas tų musėlių. Jau čia patrãkusi nesąmonė. | A patrãkęs, ka teip rūksta [pečius] !
patrãkusiai. labai, smarkiai: Ans patrakusiai myli tavo seserę, t. y. pasomusiai J. Kojos šala patrãkusiai. Patrakusiai bėga arkliai.

9. sukvailti, nebepakelti. Geriau pieną [gerti] vasarą: šiltà – patràkti reik.

10. žinokitės, pašėlkite. Važiuoju numie, ir patrakiatės su savo paroda! Tepatrañkas, nenoriu tokios valdžios! Lai patrañkas visi tie baltiejai i raudoniejai, mun bi Lietuva!
kad tù patràktum.
kaip (lýg [u],
ìt) patrãkęs (patrãkusi)
. labai smarkiai (ką daro): Jis bėga kaĩp patrãkęs. Lyg patrakęs cypia ir rėkia jis vis tą patį. Vaikiai lygu patrakę paskuo motriškos lek. Ka leka numie kaĩp patrãkęs. Ka pasileido eiti arkliai kaip patrakę, vežimas į čiuntas sulakstė. Arklys ėmė spardytis lýg patrãkęs. Važiavau kaip patrãkęs, tik vėjas pro ausis švilpė. Vaikai dūksta kaĩp patrãkę. Žvejoti driaudė, grapas puolė kaĩp patrãkęs. Ans kiaurai gėrė kaĩp patrãkęs. Žmonės į nuodėmes nepultų lyg patrakę, jei jos būtų bjaurios. Žydai it patrakę novijo kits kitą.
pasitrañka gálvą kas bus, tas: Lai patrañkas gálvą, eisu stačiai ant baidyklės.
pritràkti. užtektinai trakti, prisidūkti, prišėlioti: Liuob neš kuršį, visokioms madoms liuob pritràks.
sutràkti. smarkiai supykti, užsiusti: Kunegas buvo sutrakęs, bet parpyko. Bernelis sutrãko, jau padirbo draką.
užtràkti. smarkiai supykti, užsiusti: Papunis jau užtrãko, ka nekeluos. Kad užtrako [boba],
mažne ir akis išplėšė.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itrakti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x