įtaikinti

táikinti (-yti), -ina, -ino. taikyti:

1. Táikino táikino i pataikė – nūdaužė tą gumbą. Taikinau taikinau, pilkam sakalėliui taikinau.

2. Táikinsma aukščiau pakelti [žambį],
toliau arti. Aš táikinau šulus, kol sutaikinau, kol pritiko. Táikinti reik su spragelais, i dideliai gražiai būs. Jis pradėjo komodai raktus taikinti. Dievas išrinktiniamus saviemus táikina pagundas, idant jas pakelt galėtų. Mokykla yra tam tikslui, kad prie vaikų taikintųsi, o ne tam, kad vaikai prie mokyklos ypatybių būtų laužomi. Kaip žodis joti taikinasi visi žodžiai, kurių šaknies pabaigoje yra balsis. Veikrodvardžiai (participia) taikinas su daiktavardžiais lytė [je],
linkė [je] ir likė [je].

3. taikyti 5: Bulves táikinam svadyt, ka šiaurys vėjas būtų, ka delčio [je] – būna miltingos. Tyčioms táikinau ant pietų, kad gaučiau pavalgyt. Teip jau táikina šventą dieną važiuoti. Táikinsu šnekėti, o atskira, ka žemaitis. Kai papuola [kalbu],
aš netáikinu kalbos. Aš daba táikinuos, i tai da sušvebeldžiuoju [kalbėdama].

4. taikyti 6: Taikink, kad jamui tiktumi. Ana táikina jam. Aš jam vis i vis táikinu. Táikinos vokyčiams, bet įtikti negalėjo. Vienas kitam taikinasi. Kiek įmanydamys žmonėms taikinos. Marti tura pri munęs táikinties, ne aš pri anos. Pri vaikų pareisi, i turėsi táikinties pri visų.

5. taikyti
7. Taikinuos visur su valia tavo.

6. taikyti 8: Táikinti važiavo vaikų – norėjo skiesties. Reik táikinti [žmones],
ne rydyti. Kad tę nebuvo kas táikint: nė mušės, tik supyko. Vaidus ir barnes taikins. Taikina karalių Vladislovą Jagėlą ir kunegaikštį Vytaudą su prūsų kryžokais. Taikinkiamos, būkiam, sako, vienybė [je].

7. taikyti 9: Aš turiu šauti bet kurį vagį, nors jis taikintų dešimtą, man jau nuliekamą arklį išvesti iš staldų. Liuob taip i táikinsias ką pavogti. Betgi manęs taikinasi nesutikt. Kai nusimausi, tai ji prieis atgal užmauti, tu taikinkis kaip nors tas kamanas jai užmauti. Ko čia taikinies kai ant rugienos šikt.
atitáikinti

1. atitaikyti 1: I du švelpiai tam tikri teip atitáikinta y [ra] į gegutės balsą.

2. atitaikyti
4. Kad pakyrės, ištekėsiu, jeigu atsitaikintų koks mokytas vyras.
įtáikinti. taikyti:

1. Sunku įtáikint užkabint [paleistą kibirą]. Spaustuvė niekaip negali jo įtaikinti į mašiną.

2. Pakirs rankas, kad neįtáikinsi kulti [su spragilu].

3. Aš anam neįtáikinu. Negaliu jam įtáikinti nėkaip. Seliūnas norėjo vokyčiams įsitáikinti, bet nevyko. Kuo arklys teip įsitaikino tau?

4. pataikyti
11. Neįsitáikino važiuoti, ir gavau visą kelią pėsčias eiti.
ištáikinti

1. ištaikyti 1: Gal ir mun kokį kąsnelį meisos ištáikinsi? Iš tos medžiagos tik vos vos vieną apsiaustą ištáikinau. Da lig kokių Sekminių mėsą ištáikinsiu, o pask ir nebebus. Ar ištáikinsi laiko mumes nuvežti į Raudėnus?. Gal kaip su duona išsitáikysim.

2. kaip nors padėti išvengti, išsukti: Štai Dackis iš Meilėnų prašo jo Baltruką iš rekrutijos ištaikinti. Tų žmonių: negali išsitáikyt, niekaip neišsitáikini.
nutáikinti. nutaikyti:

1. Gerai nenutáikina šautuvo.

2. Reik ranką nutáikinti, kad nori gražiai rašyti. Buvo žvyrai suvežti, ant vienos pusės kelio supilti, o su šlajelėmis ar aš ten benutáikinsu. Nutáikinti viralui druskos įdėti. Tos šilimos reik nūtáikinti [darant kastinį],
o taip praskinsta. Aš teip nutáikinu pečių [pakūrenti],
iškepa ko gražiausiai.

3. Nutáikinau taip numie pareiti, kad niekas nematė. Nusitaikinusi ir pabėgau.

4. įtaikinti 3: Bepigu jam nutáikinti, t. y. tropyti.
patáikinti. pataikyti:

1. Nesvaidyk akminų, patáikinsi į langus. O ką sugreiba, tą vis meta, – jei patáikina, gauni į kaktą. Čia anie norėjo didliai jau patáikinti su toms bumboms (bombomis) . Negalėjau pataikinti, nenušoviau vanagėlio. Patáikinau lygu su vėdaru į košę. Dievas kuo mes, tuo patáikys. Piktą žodį geriau per langą mesk, negu į žmogų pataikink.

2. Patáikink tu jam, vaikui, geresnį kąsnelį. Duktė pas motinos patáikina sau. Ano žmona jam priš tas Kalėdas patáikina išvirti žirnių. Susineržusi, a tokiai patáikinsi ką padirbti.

3. Patáikinam pavėjui, ir stebulė degdavo ilgai [per Jonines]. Iš to stroko negaliu bepatáikinti an to arklio užšokti.

4. Patáikinom ne šiap, ne tep (į balių) . Kur jau į gerą vietą patáikinsi, gerai buvo.

5. pataikyti
7. Tu, vaikeli, geriau būk kuklus, nusižeminęs, pasitaikink žmonėms.

6. pataikyti
11. Pasitáikino važiuoti ponams tuo keliu. Pasitáikino varlę iš [v] andens ištraukti.

7. pataikyti
12. Pasitáikino bobos, pradėjo [girtus] erzinti. Gal kas pasitáikins, gal nuveš kas į Kelmę. Mokslùs [vaikas],
gal pasitáikintųs kur gera vieta. Pastáikina kely bet ką sustikt. Pasitaikino ūkanotos dienos. Linkuvoj kaip nors pasitaikinsiu būt.

8. pašalinti nesutarimus, padaryti taiką: Norėjau patáikint, bet nei vienas, nei kitas nesileidžia.

9. paruošti, parengti: Išvydo akys manos ižganymą tavą, kurį patáikinai ties veidu visų žmonių. Svodbag pataikinta yra, bet kurie buvo pakviesti, nebuvo verti. Pasitaikinęs yra mumus padėt ir mus apgint.
pértaikinti. perteikti: Kuršato mokslas kiteip pértaikinta.
pritáikinti. pritaikyti:

1.

2. Pritáikino medžiagą i pasiuvo gražiausį švarką. Tada padirbam dangtį tokį [aviliui],
pritáikinam. Pritáikino raktą ir atsirakino [duris]. Ankštos ir nepatogios mūsų pilys, gintis nuo priešų vien pritaikintos. Dainos momentui pritáikintos. Prie jos. pritaikinta graudi vargonų muzika. Svetimosios kalbos garsus paprastai pritaikina prie savosios kalbos garsų. | Vieną aktarą turėjom, pry tos valdžios esam prytáikinti. Neprytáikina (nepripratina) vištą pry tų pirktųjų vištalių. Saulė turės kada nors prisitaikinti prie mano laikrodžio. Burliokai … prisitaikino prie vietinių gyventojų. Kūnas, berods, stengiasi aplinkai [= prie aplinkos],
prisitaikinti. Vienas Iešmantų Saulius tesugeba taip prisitaikinti, kad saulės pavidalas matytųs per ištisą dieną.

3. pritaikyti 4: Galgi pritáikinsme kada nusipirkt. Prysitáikino pry vaistinės, parvežė [vaistų] naktį. Pri tokių daktarų reik prisitáikinti (rasti progą prieiti) . Teip vieną rytą, atėjęs pas žirnius, rado juos gervę belesant, prisitáikino ir sugavo.

4. pritaikyti 5: Kitam senam nepritáikinsi, ans siunta i siunta. Prisitáikina, nulenka [vyrą] i gyvena. Sunku būs pri visų prisitáikinti.

5. pritaikyti
6. Gal pareiti i penkios valdžios – jis visims prisitáikina. Prisitáikino, prisišnekino [mergą] ir apgavo.

6. pritaikyti
7. Prisitáikino pri munęs nepažįstamas vyras ir parlydėjo lig pat numų.
sutáikinti. sutaikyti:

1. Negali sutáikinti, nekulk [spragilu]. A sutáikinai laikrodžius (suderinai, kad vienodai rodytų) ? Sutáikina, surašo [rašytojai],
ir gražiai mums paskaityti. Vedu suklaupėv i sakėv eilikes, gražiai buvo sutáikinta. Nepigiai žodžius sutaikini (sueiliuoji) . Kiekvienas, nors ir tobuliausias, bet nesutaikintas su kitais artistas gali sugriauti visą spektaklį ir sugadinti veikalą. A sutáikinai natą? | Metai negalima sutáikint. kad būtų metai metuosna. Veiksmažodžio asmenį reikia sutaikinti su veikėju. Ans. sutáikina visas lietuvių žemaičių ir aukštaičių tarmes.

2. Ana sutáikino žmonis įtūžusius ir suguldė į lovą. Atvažiuok, mas tavi sutáikinsma. Sutaikindavo kaimynus dažniausiai jų žmonos. Dvejas žmones žydų ir pahonių suvienino ir sutáikino. Šnapsas sutáikina i supešdina. Greičiau tu riešutus su subine sutrinsi negu anas sutáikinsi. Kas buvo susibaręs, susitáikino ir sutinka nū. Su savo kaimynu į amžiną neprietelystę gyveno, mirdamas susitáikino. Senė parejo numo, susitáikino su seniu i vėl gyveno. Tokie ponai rupolės susiožau [ja],
niekaip nebsusitáikina. Mano būdui sunku susipykt, o dar sunkiau susitáikint. Čia mes abu susibarsme, mes abu sustáikinsme. Patolei nebibuvo Kražiūse mokslinyčios, pakolei lenkai su žvėdais nesusitaikino ir kariauti neliovės. Pats su savimi veikiai susitaikinsiu.
užtáikinti. užtaikyti 1: Keturi penki tura sutarti, kad neužtaĩkintų par spragelą.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itaikinti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x