įdrausti

draũsti, draũdžia, draũdė

1. sakyti, kad ko nedarytų, neleisti, įspėti, ginti: Tėvai draũdžia vaikams eiti į vakarėlius. Draũsk nedraũsk, daro savo, ir gana. Degtinę labai draudė žmonėms lakti. Draudė brolelis: neiki, sesele, nustosi vainikėlio. Drausk savo dukrą nuo blogų darbų. Daktarai draũdžia sunkiai nedirbti. drausminti, tramdyti: Drausk vaikus, be kai kiti pradės mokyt, bus blogiau. Iš namų draudžiami vaikai, tai ir mokosi gerai. Kieme kažkas šūkavo, draudė arklį. Ryžos kunigaikštį, arba rikį, ginklu drausti. Norim, kad kiti būtų suveržti aštriais įstatymais, o nekentam, kad mumis kas draustų. Kas turi savimp sunkius nusidėjimus, gailėkis, pasakyk juos ir drauskis. neleisti naudotis (kuo) , užginti: Kelią draudžiu, užginu. Ponas draũdžia pievas, mišką, kad neganytum, t. y. gynio [ja],
gina. Draudžiama vieta. Draũstas vaisius gardu. raminti: Drauskit seną motinėlę, kad gailiai neverktų. Neverk, širdis mano, pati save drauskis.

2. kalbinti, kad liktų, sulaikyti: Reikė gi da draust svečiai. Draũdė mane valgyt, tik neturėjau laiko. Šeimyną draũdžia pasilikt antrus metus. Jeigu nori keliauti toliaus, mes tavęs nedraudžiam. Mane draũdė pranaktuitie, bet nenaktujau. Kad šeiminykė draudžia, tai ir nakvokim. Draũskitės, sveteliai, čia naktavokit.

3. mokant nustatytus įnašus, užtikrinti atlyginimą galimų nuostolių, atsirandančių dėl stichinių nelaimių, nelaimingų atsitikimų ir pan.: Drausti turtą nuo ugnies. Pagal šį įstatymą draudžiami visi dirbantieji. Namus draũdžia nuo ugnelės, javus lauke nuo ledų, nuo krušos. Draudžiamoji suma.
apdraũsti, apdraũdžia, àpdraudė.

1. prikalbinti, kad nedarytų: Buvo beeinąs tokiam lietuj, bet tėvas apìdraudė. O bet žmonės apdraudė juos, idant tylėtų. sudrausminti, sutramdyti; nuraminti: Šunį apdraũsti, kad nekąstų. Tu tamsybių dvasias apdraudei, kad mus negalėjo įveikti. Ir lytus iš dangaus buvo apdraustas (sustabdytas) . Mes. pasitikim, kad anų nevidonų gauja apdrausta ir. sutrinta pastos. Maištą apdraudžiu, nuramdau. Atsikėlęs apdraudė vėją bei mares. neleisti naudotis (kuo) , užginti: Apdraudė vieną obelę, kad nuo jos nevalgytų. Kaimas apsdraũdžia (neleidžia ganyti), tai ir pūdymuos sėja.

2. prikalbinti, kad liktų, sulaikyti: Apìdraudžiau viešnias nuo namų. Gal jas apdraũs nakvot tenai? Apdraudžiau berną ant vietos, t. y. apstabiau. Ar merginę apìdraudėt kitiem metam? Jūs svečius apdraũskit – kuokinė bus, galės pašokt. | Ant nakvynės jau žąsis apdraudžiau (suvariau į kūtę) . Apsìdraudžiau tą pačią mergą ir ateinantiem metam. pasilikti, neišeiti: Norėjau išeit nuo to gaspadoriaus, bet apsìdraudžiau ant vietos. Samdykit ant mėnesio, gal ir daugiau apsidraũs. Mūs svečiai da apsìdraudė – pabus da kokią dieną. Apsidraũskim čia vietoj (nebeikime toliau) .

3. užtikrinti atlyginimą galimų nuostolių: Sudegę trobesiai buvo apdrausti. Namuose niekas nebuvo nė valandėlę apdraustas nuo kratos. Palengvinimas jų. gyvenimo gali būt apdraustas, kada joms visos politinės teisės bus duotos. Nėra apdraustos nuo žibenkščio dantų nei gyvatės, nei driežai. Apsidraudė nuo mirties.

4. įrašyti, įregistruoti (laišką): Apdrausti laiškai neprapuola.
atidraũsti, atidraũdžia, atìdraudė

1. atkalbėti: Negalėjau nė atidrausti.

2. gana ilgai, lig nusibostant drausti, neleisti: Gana, atsìdraudžiau, daugiau nebedrausiu, tegul žinosi.
įdraũsti, įdraũdžia, į̃draudė. įkalbėti, kad nedarytų: Jis pirmiau rūkė ir gėrė, bet kai apsirgo, tai gydytojas į̃draudė. Kas daba įdraũs, ka motiniukės nebė [ra].
išdraũsti, išdraũdžia, ìšdraudė. laimėti draudžiant, neleidžiant: Drausk drausk, ką tu iš jo išdraũsi, kad neklauso!
nudraũsti, nudraũdžia, nùdraudė.

1. priversti nedaryti (ko): Nudraũsk niektauzą, kad niekus nešnekėtum, t. y. nustabyk. Norėjau ažsilikt telioką, ale boba nùdraudė – gaištas vasarą esąs. Būk tu man tokiam išdykusiam vaikui – nė nudraust negali! Policija negalėjo šitą išgąstingą darbą nudrausti. Bet sunku yra tokias bitis nu jų vogimo nujaukinti ir nudrausti. Nuog pikto nudraust. Ans nusidraudė nuo gėrimo arielkos. sutramdyti, nuraminti: Išeiki, mergele, skaisti lelijėle, nudrausk nudrausk margus kurtus, įleisk į dvarelį. Vėjus ir marias nudraust. Kai ažsopo dantį, neturiu kuo nudraũst sopčiaus, ir šiuom, ir tuom maldau. Kūnui nereik valią duoti, bet nudrausti geidulius.

2. prikalbėti, kad pasiliktų, sulaikyti: Vakar norėjo eiti, tai nùdraudžiau.
padraũsti, padraũdžia, pàdraudė.

1. pasakyti, kad ko nedarytų, įspėti: Aš jį pàdraudžiau, kad nevogtų. Ar neturėjai tikros motinelės, kad nepadraudė tavęs jaunutelės? neleisti naudotis (kuo) , užginti: Jau pievos buvo pàdraustos – niekas neganė.

2. pakalbinti, kad liktų: Pàdraudžiau svečią, paskui nebegaliu išsibodėt. Pasidraũsk [mergą],
gal liks kitiem metam.

3. sumenkti, sulysti: Duok veršiukuo miltų, kad nepasidraũstų.
pridraũsti, pridraũdžia, prìdraudė.

1. prigrasinti, priversti būti drausmingam: Aš iš savo pusės sūnų pridraũsiu. Prisidraũsk pati savo vaikus, tai bus ramesni.

2. pakalbinti, kad liktų, sulaikyti: Mañ' (mane) prìdraudė, ir nebejau namo.

3. užtektinai drausti, neleisti: Gana jau prisìdraudžiau, tegul dabar kiti draudžia.
sudraũsti, sudraũdžia, sùdraudė.

1. neleisti daryti (ko), subarti: Sudrausk vaiką, kad neskuistų, t. y. suvaksyk. Neprasidėk! – sudraudė ją visos trys dukterys iš karto. Koks tu tėvas, kad negali nei vaiko sudraũsti, – ką nori, tą daro. Visuomenė pageidauja, kad tokie neaiškūs pinigų viliotojai būtų sudrausti. sutramdyti; nuraminti: Atkelk, uošve, vario vartus, sudraũski kurtelius. Sudraudusys lietuviai savo neprietelius, grįžo numie tiektis ant didesnių karių. Nueisiu girelėn, išlaušiu rykštelę, sudrausiu mergelei durną razumėlį. Ir kėlęsis sudraudė vėją ir marias, ir susiramdė. Naujasis pasaulis susipratęs pradės susidrausti aistras. Daugiau susìdraudžiau ir nebeverkiau.

2. pasakyti, kad liktų, sulaikyti: Jau svečiai arklius kinkia! Sudraũskit, kurgi jie be pietų važiuos!. Būtum važiavę miškan, ale, kai toks oras, susìdraudėm.
uždraũsti, uždraũdžia, ùždraudė. neleisti daryti, užginti: Uždraudė man, kad nesakyčiau. Uždraũsk, kad jis taip daugiau nebdarytum. Aš jai uždraũsiu, kad ji kojos į mano kiemą neįkels! Ar galima audrai uždrausti kelt jūroj rūsčiąsias bangas? Ažudraudė, adant pikto lenktumės, o gera darytume.
uždraustaĩ. Uždraustai bemedžiojantį užtikęs. Aš užsidrausiu gerti arielkos. Aš nuo to sykio užsìdraudžiau (užsižadėjau, pasiryžau), kad niekam nieko nepasakosiu. Užsidraudė kalbėt. Galim užsidraũst (užsiginti), kad vestuvės [e] nebuvom. neleisti naudotis (kuo) , užginti: Įejęs į uždraustą kambarį, rado lentyno [je] vandens butelį ir akmenį plokščią. Piktenybė tur uždrausta būti. Ar toki mes būtume nūdien, jei nebūtų buvusi mums spauda uždrausta? Šiaudiniai stogai pilėse uždrausti yra. Šiemet reiks anksčiau pievas uždraũst, gal daugiau bus žolės. Pasnykus, prisakytus dienomis savomis, saugosi ir ėdesių uždraustų. nevalgysi. Prie skersinės užsidraũsiu pievelę, kad nenuganytų.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'idrausti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2009 - 2020 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Žemėlapis