atjungti

jùngti, -ia, -ė.

1. rišti, sieti, vienyti; traukti: Ši sąsmauka jungia abu kraštus. Jùngti dančiu, dantiškai (sijas ir padėklus). Parvarinė siena abi šalini sieni jungė. Jungti rąstus – sunkus darbas. Jungė (coniunctio) jung [ia] vientinius žodžius tarp savęs arba vieną nuomonę su antra. Šalutinius sakinius su pagrindiniais jungiame paprastai tam tikrais jungiamaisiais žodžiais (jungtukais) . Senobės lietuvių pavardės labai dažnai tarp pirmojo ir antrojo kamienų turi vadinamąjį jungiamąjį balsį. Jungiamasis pantelis, virvelė. Jungiamoji plėvė. coniunctiva). Šimtai milijonų žmonių visose pasaulio šalyse jungia savo pastangas taikai išsaugoti ir sustiprinti. Įsitikinimas, kad vieninga klasių kova būtinai turi jungti politinę ir ekonominę kovą, perėjo į tarptautinės socialdemokratijos kūną ir kraują. Gilūs draugystės jausmai jungia mūsų liaudį su didvyriška korėjiečių tauta. Mudu bendros pažiūros jungia. Ši medžiaga turi savybes intensyviai jungtis su deguonimi. Jùngėsi žemė su dangumi. Draugingai šiandien jungias rankos čia tolimiausiųjų tautų. Tarybinėje visuomenėje atskiro darbo žmogaus interesai darniai jungiasi su visuomenės interesais. Kovoje už taiką jungiasi viso pasaulio darbo žmonės.

2. šlietis, dėtis, trauktis: Jùngtis, įsijùngti į darbą, į taikos sąjūdį.

3. dėti jungą (jaučiais ariant): Jùnk jaučius į jungą, o kinkyk ašvienius į kinktus. Jungia jaučius arti. Jautelius jungiau, vagužę variau.

4. kinkyti: Junk arklį, jau laikas važiuoti miestan.

5. versti (dirbti) ; pristatyti prie darbo: Šeimininkas arklelį jungė prie sunkiausio darbo. Jungsim darbui upių sruvenimą – reikia laiką atakomis imti!
atjùngti.

1. atsieti, atrišti, atskirti: Mes atjungsime plokšteles nuo tinklo. | Šviesa atjungia sidabrą nuo bromo.
neatjungiamai. neatsiejamai: Socialistinio lenktyniavimo kilimas yra neatjungiamai susijęs su partijos organizaciniu darbu masėse.

2. atkabinti nuo jungo; nukinkyti: Eidami pietų, atjungiame ir jaučius nuo arklo. Atsijungiau margus jautelius, nusivariau į beržynėlį.
įjùngti.

1. laidais duoti (elektros srovę): Įjungdavo elektros srovę.

2. įtraukti: Darbininkų deputatų taryba turi siekti įjungti į savo sudėtį deputatus nuo visų darbininkų, tarnautojų, tarnų, bernų ir t. t. Į darbą buvo įjungti visi jūrininkai. Jie visi tuoj įsijungė darban. Pranas įsijungė į tą naująjį darbą. Įsijungė kalbon laukų brigadininkas Simaitis. Visa eilė ( = daugelis) mūsų rašytojų įsijungė į aktyvų kūrybinį darbą.

3. įkinkyti į jungą. . Aš įsijungiau palšus jautelius.
išjùngti.

1. atjungti, išskirti: Nepersiregistravusieji abonentai iš radijo tinklo bus išjungti. Jei bičių šeimos grandis trūksta vienoje vietoje, tai išsijungia ir kiti grandies nariai.

2. iškinkyti iš jungo: Jaučius išjùngti. Aš išjungiau jaučius. Norėjo jaučius man išsijungt ir vestis.
nujùngti

1. nuimti (jungą): Nujùngiau jungą nuo jaučių.

2. nukinkyti: Jau tėtis parvažiavo, reikia eiti arklio nujungt.

3. nuimti (prilipusį): Reik mokėjimo velėną nujungti nu lopetos.

4. nusigyventi: Jis kad nujungęs ant pašaro, kad nė dančiui išsikrapštyt neturi.
pajùngti.

1. pakinkyti (į jungą): Reik pajùngti jaučius. Jautį pajùngti. Šėmi jaučiai pajungti maurojo. Retai mudu dainuosiv, žagreles taisydamu, jautelius pajungdamu. Šėmieji jauteliai nepajungiami. Sėdėdamas ant asilyčios ir asilaičio, sūnaus pajungiamos. Pasijungė šėmuosius jautukus. Reik man rytoj anksti kelti, žaliamargius pasijungti. Tas bernas pasijungė ožį ir aria. Negausiu arklio, tai pasijungsiu jautį, bet miestelin ryt nuvažiuosiu.

2. pavergti, pakreipti: Monopolistiniai grobuonys pajungė sau visą valstybinę valdžią kapitalizmo šalyse. Buožė įvairiausiomis progomis pajungdavo vargingąjį valstietį.

3. palenkti, pakreipti; pavesti, paskirti: Norint galutinai pajungti gamtą, reikia to siekti tikrai moksliškai pasiruošus. Mūsų šalyje gamta pajungiama tarybinio žmogaus interesams. Absurdiškas yra visuomeninės gamybos pajungimas privatinei nuosavybei. Visų kraštų žmonės savo darbu nugalėjo, pasijungė gamtą. Kosmopolitizmas praktikoje reiškia, kad tautos turi pasijungti dolerio viešpatavimui.
pérjungti. iš vienur įjungti kitur: Perjungė elektros srovę. Reikia stebėtis tuo lengvumu, su kuriuo jis persijungdavo ( pereidavo) iš vienos nuotaikos į visai kitą.
prijùngti.

1. pririšti, pridurti; pridėti: Prijùnk virvės galą prie vadžių. Vieną arklį į ienas įkinkęs, o antrą pri šalies prijùngęs. Negyvasis gipsas. labai iš lėto teprisijungia vandenį. Šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje prisijungia prie taikos sąjūdžio. Proletariatas turi įvykdyti ligi galo demokratinį perversmą, prisijungdamas valstiečių masę, kad jėga sutriuškintų patvaldystės pasipriešinimą ir paralyžiuotų buržuazijos nepastovumą.

2. priskirti prie ko: Suomija buvo prijungta prie Rusijos 1849 m, karo su Švedija metu.

3. prikinkyti (prie jungo): Prijùngiau jautį prie jungo. Prijungė į žagrę jauną jautuką.

4. pristatyti, priversti prie ko: Aš iš kūdikystės prijùngtas prie sunkaus darbo.
sujùngti.

1. susieti, surišti, suvienyti: Buožę su keltuve sujungia su grįžte. Į darbą stokim vyras į vyrą: sujungtos rankos suteiks stiprybę. Tiedvi skersini sieni buvo sujungti siena. Prašau sujungti mane su Kaunu ( telefonu). Ne kiekvienas paaiškinimo žodis gali būti sujungtas su savo aiškinamuoju žodžiu. Reik sujungti rėžiais padalintą žemę. Tik Tarybų Sąjungos padedama, Lietuva galėjo vėl sujungti visas lietuviškas žemes. Tik sujungtomis pajėgomis tegalime laimėti. Meilė su dievu Sperchėju sujungė mirtingą mergelę. Tu jas. abidi susijùnk ( drauge paimk) ir varyk į Nemuną šveist ( praust). Kaip tie vandenys mūsų senosios tėvynės – susijungė vėl amžiams visa Lietuva. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika laisvu noru susijungė su lygiateisėmis Tarybų Socialistinėmis Respublikomis.

2. sukinkyti (į jungą): Sujunk jaučius į jungą. Sujunk žalmargėlius, versk, ark aukštus kalnelius. Susijùngęs margus jaučius ir išėjau į laukelį. Aš atsikėlęs anksti rytelį ir susijungęs margus jautelius.

3. sukinkyti; surišti: Po dešinei (padešinei) sujungtas arklys, parankis. Veda karves susijungęs ( susirišęs).

4. suskliausti.
užjùngti.

1. užkinkyti: Nekrutėste suvis veršiu ir asilu, drauge ažjungtais.

2. priversti, pristatyti, prispausti (prie darbo): Tai kad užjùngė ant darbo – tas net dvilinkas eina! Anas iš mažų dienų darban ažjungtas. Mane ažjùngė kaip tarnaitę.Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'atjungti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2009 - 2020 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Žemėlapis