įžengimas

žengìmas. → žengti:

1. Kiek žengimų, tiek griuvimų.

2. Žengìmas į sostą. Lytelius ansai meilusis, kurį atskyrė Dievas tėvainumui savam, pirm labai meiliai ir be tranksmo veikalo žmogaus labai romumi žengimù savu ing įsčią mergišką nuleidos. | Dangun žengìmas. Peklon (Peklos) žengimas. Per tavo šventą dangun žengimą, Dievo Sūnau, atleisk mumus sugriešymą. Giesmės ant dangun žengimo Pono. Garbingas Kristaus žengimas į dangų. Dabokimėsig, kokios naudos ir džiaugsmai užaugo mumus ižg dangaus žengimo. Idant nū griekingas žmogus galėtų tikėti Dievą, jam atleidžiantį griekus, Kristų, Dievo Sūnų, užu mus kentėjusį ir numirusį ir per savo prisikėlimą ir dangaus žengimą mumus danguj vietą ir amžiną gyvenimą bei išganymą pataisiusį.

3. Tolyn ėjimas, žengimas. Smarkus žengimas per miško tereną teikė tikro, sunkaus pratimo nuovargį. Tuo laiku skamba giedojimas, kur toks jau prakilnus, koks iškilmingas yra žengimas. Dorovė ir politika teisinėje valstybėje žengia koja kojon. Įstatymai turi padėti šiam žengimui. Žengimas į priekį (pažanga) .
antžengìmas. → antžengti 2: Po antžengimo Nikolojaus Povilaičio ant ciesoriško sosto, … Žukauskis tapė paskirtas mokytoju įpėdinio.
dažengìmas. → dažengti.
įžengìmas.

1. → įžengti 1: Tik įžengė [marti],
nu įžengìmo dienos nemokėjo par trobą páreiti. Įžengìmas į sostą. | Įžengimas į dangų. Dangun įžengimo šią dieną šventę apvaikščiojame. Nes aš eimi vietos jumus zopostytų, išmanyk per kančią, mirimą, kėlimą ižg numirusių ir dangun (dangan) įžengimą mano. Po Viešpaties į dangų įžengimo dešimtoj dienoj, nedėlios rytą, staigu pasidarė didis vėsulas.

2. → įžengti
5. Įsižengimus dovanokite, viens kitam patieką išraskite.

3. pradžia: Tie daiktai nu įžengìmo laikų, dobstės.
išžengìmas. → išžengti 3: Išžengìmas ant krašto.
nužengìmas. → nužengti:

1.

2.

3. Nužengimas Kristaus į peklą. Nesa V. Christus mirimu savuoju užmarino giltinę ir nužengimù savuoju ing pragarą didę dalį pragaro sudaužė ir pagadino. Veizdėkig, kaip merga užžengė net ik angelų pilnumu malonės, bet ant angelų per nužengimą ant jos Dvasios Š [ventosios].

4. Nusižengìmas – veikimas ar neveikimas, kenksmingas, bet ne taip pavojingas visuomenei negu nusikaltimas. Nusižengimas įstatymui. Mokytojas neturi praleisti nusižengimų ir prieš logiką.

5. nuodėmė: Ūmai dasilytėjo lūpų mano ir atėmė nusižengimus mano ir atleidė griekus mano. Nuosižengimas žmogaus daro jį strošniu ir piktu. Tenepastebi Viešpats Dievas ir Švenčiausioji Mergelė tavo mažučio nusižengimo.
pažengìmas.

1. → pažengti
4.

2. nusižengimas: Negeras žingsnis, pažengimas.
paržengìmas. → paržengti.
péržengimas. peržengìmas. paržengimas.

1. → peržengti 1: Teko grįžti [į muitinę] sienos peržengimo formalumų atlikti. Ar tai ne valdžios peržengimas?

2. → peržengti 3: Venčiavonystės peržengimas. Bet regimi yra darbai kūno, kurie tie yra: peržengimas venčiavonystės, kekšysta, nečystybė, bjaurybė, abrozų garbinojimas…. Griekas yra paržengimas prisakymų iš savo valios. Tačiau mes galime jus skaudžiai nubausti už peržengimą kolegijos įstatų. Kur tokie peržengimai mūsų šios gromatos nuog prastųjų žalnierių nusiduotų.

3. nuodėmė: Mes mūsų kaltiemus atleidžiam jų peržengimus. Nesa jis jūsų peržengimus neatleis. Ir atleidi nusidėjimą, peržengimą ir griekus. O štai stebuklingas tatai Ponas lygiai sau turi kožną peržengimą prieš save. Moteriškė … buvo priežastimi péržengimo ir nuopuolio. Bet jeigu notleisite, neig Tėvas jūsų, kursai yra danguose, atleis peržengimus jūsų. Prašom …, idant teiktumbeis būt Dievu meilingu mumus biedniems, sutvėrimui savam, ir atleist mumus tuos peržengimus mūsų. Regėjo Samsoną ir Saliamoną, o jie tur norą moterump, ir zotag abudu atvedė peržengimop per moteriškes. Péržengimas Adomo ne tiektai jam pačiam žalą padarė, bet ir visiemus vaikamus jo. Maloningas nes būsiu neteisybėms jų ir griekamus jų, ir and peržengimų jų notminsiu daugiaus. Visoki peržengimai, plėšimai, galvažudystės sujungti su alkogolizmu (alkoholizmu) . Atsikurnėkiam ant gailesio tikro už mūsų paržengimus, idant anais baidytumiamose. Jisai maldė žmones ir neleido daryti didelių persižengimų.
pražengìmas.

1. → pražengti
1.

2. → pražengti 6: Pražengimas tiesos. Ir dabokis, jog keturis slenksčius daro pražengimo penkto įsakymo.

3. nuodėmė, nusižengimas: O visagalįsis ir susimilstąsis [Dieve] …, prašom pražengimus, silpnybes mūsų … atleisk. Meldžiu, teikis man duot graudumą širdes ir ašaras akimus manomus, idant apverkčia dieną ir naktį visus pražengimus mano. Anys. tiektai šitą gyvatą būsiančią tiki ir todrin nebijos būt be Dievo ir tūlomis nuodžiomis ir pražengimais teptis. Jei atsigręš teisus nuog teisybės savo ir padarys neteisybę …, pražengime ir nusidėjime savo numirs, tai yra bus paskandintas. Yra tad moterystė luomas šventas, pirmiaus nuog paties Dievo rojuje, dabar pirm pražengimo, dėl bendros pašalpos ir palinksminimo ir dėl pravaisymo giminės žmonių įstatytas. Teipag jumus padarys Tėvas manas dangujęjis, jei notleisite kiekvienas broliui savam ižg širdies savos nuodėmių jų ir pražengimų jų. Padariau atvirai bjaurų pražengimą, teikias susimilti palig tavo kalbos. Pakol imsime sau kokį darbą, imkime pirmiaus mąstyti, kas bus iš to darbo, kurį ketame dirbti, o rasime teisiausį patogumą prasilenkti nuog pražengimų.

4. drausmės, tvarkos pažeidimas: Prasižengìmas prieš įstatymą. Tiek prasižengìmų nebuvo i nė [ra] pasaulė [je]. Geras tėvas vaikam diržo nesgaili, už bile kokį prasižengìmą pila jiem in kailį.
prižengìmas. → prižengti
1. Tikras meldėjis tur visuose vietose ir čėsuose valną prižengimą Tėvopi Kristuje, dvasėje ir tiesoje su Dievu apsieiti.
susižengìmas. supratimas: Netikras permanymas, nesusižengimas.
užžengìmas. → užžengti:

1.

2. Užžengìmas, užėmimas vietos, įstojimas. Užžengìmas (užsisėdimas) ant krasės. [Kristus] pastiprino dangun užžengimù savo tikėjimą ir paduksį, ir meilę mūsų. Linksminkimėsi, visi krikščionys, giedodami drauge linksmas giesmes apie Christaus dangun užžengimą, o apie mūsų nuteisinimą. Per į dangų užžengimą Tavo išgelbėk mus, Viešpatie!


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'izengimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x