įtropyti

.
trõpyti, -ija (-yja), -ijo (-yjo) (trafić, тpaпiць).

1. kliudyti, užgauti, pataikyti: Jis su akmeniu medį trõpyjo. Netrõpyk į langą. Trõpyjo į gyslę nervinę, užtai teip skaudėjo. O tas balkis buvo teip taisytas, kad jaunikius turi tropytie [krisdamas],
o marčias turi gyvas palikti. | Tą medį saulė labai trõpyja. | Kam ta burta tropija tas tur būt prarytas. Tai mane tropijo. Jis tuom žodžiu jaučias trõpytas. Er ne teipo yra, jog mano žodžiai ir mano provos, kurias aš per mano tarnus prarakus prisakiau, jūsų tėvus tropijo. Malda netropijanti, nuoprosna. Ot! tropijo dalgis į akmenį, – juokėsi Antanas. kliudyti taikantis: Kam reik badyti, jeigut netrõpiji? Ei trõpyk trõpyk mane, šaudyklėli, į raibąsias plunksnužėles. atsekti, nepaklysti vykstant: Klausė, ar trõpysiu pas juos ateit. Ilgai ieškojo, o vis tiek netropijo įeiti. Kai išeinu iš mašinos, nebežinau, kur eitie, pasklausiu, tada trõpiju. Ar jis trõpys nueit, juk labai sutemo. Trõpijom [nueiti] šunio balsan. O kad mes paliksim jauniausią brolelį, netrõpysim kelelį. Užlijo lietus, užtemė tamsus, netropis žirgelis viešo kelelio. Netropijau in dvarelį, patropijau in darželį. Tę krykštė narstė raiba antelė netrõpijus pulkelį.

2. gerai, tinkamai, norimai, laiku ką padaryti; pataikyti: Jis trõpijo gero [je] valando [je] pasėti miežius. Gerai, kad tropyjai parvažiuot. Trõpijau [ateiti] ant pat pietų. Matai, kaip trõpijom duobę iškast. O tai gerai, sesužėlė, trõpyjai, kad vynines obalėles sodinai.

3. įtikti: Do jai sunku trõpyt. Kai bernu tarnavo, anas jiem labai trõpijo. Ir karvių aš jam netrõpydavau perkelt. Dabar marti tvarko [namus],
aš jau nebetropiju, žinai, kaip senas žmogus…. Nemokėsiu, netrõpysiu kaip reikia padėkavoti. Dabar mokytam netrõpytum ir par gryčią pereit. Didis tavo pulkelis, maža mano dukrelė, nemokės netropys žodužėlio kalbėtie.

4. gauti tinkamą: Ui ui ui, Dievai, Dievuliau mano, netrõpyjau bernelio. Ak tu Dieve, Dievulėliau, netropijau mergužėlę, išsirinkau tinginėlę. Netropijai martelės: nei audėjėlė, nei verpėjėlė, nei šieno grėbėjėlė.

5. užtropyti 3: Aš jį čia trõpyjau. Bekeliaudamas tropyjo jisai vieną malūną. Dieneles trotyjau, vargelį trõpyjau. Nu vilko bėgdamas ant meškos tropijo. Tropysi kertę.

6. atsitikti, pasitaikyti: Negali žinoti, kaip galia tropyties. Aš kai obuolius susapnuoju, tai blogai trõpysis. Man pačiam tas trõpijas. Retai tokių trõpijas, retai tokių atsitikimų yr. Tai retai tropijasi. I viseip trõpijos, visokių vargų. Trõpijas ton ūlyčion ateit čigonui. Andai trõpyjos, kad aš, į baudžiavą jodams, kaip šaltyšiui reik, įdrožiau tinginį Slunkių. Tropytisi. Ir nusidavė (tropijos) tą lauką būti Boas, kursai nuog giminės Elemelech buvo. Ir kad mi tai (tropijos), jog Motina Viešpaties ateit manęsp. Tropijuos po Dievu esant. Trõpyčiaus mirti – ką jūs darytumėt. Duona ne marti, viseip tropijas. Po Dievu ėsant visaip tropijas. Ir šoną užgulant iškada gal tropytis.

3. atsirasti, būti atvejui, progai: Man kartą tropijos eiti į Papilę. Daugiaus jos. anė jai pavėdžių gyvačių nesitropijo matyt.

8. atsitiktinai, netikėtai atsirasti: Duona sena ir nekiek, sako gi, kai duonos nekiek, tai i svečias trõpijas. Ale niekad ji niekad nesitrõpija man. Ir anudu ejo į bažnyčią susivinčiavot ir trõpijos anudums svotas. Sukis greitai – veikiaus vieta tropysis.

9. būti linkusiam, mėgti: Sūnai trõpija abudu išgert, i šitas nespjauna. Jau ir visos trõpija pameluot, ale Šidlauskienė tai labiausia.

10. atitikti: Vardas ne tas pats, netrõpyja.

11. tekti, atsitikti, pasitaikyti: Vienam kartą trõpyjo par girią keliauti, ir bekeliaujant jis sutiko vieną vokietį. Ir tropijo ing tą pūstynę tos girios atrasti gražų nedidelį dvarelį.
atitrõpyti.

1. parinkti tinkamesnį, geresnį: Attropijau valandėlę meilingą, kad prigydžiau obelėlę vyningą.

2. atitikti: Jie užsiprašydavo dvigubai; jei tu žinai tą kainą, atitrõpijai, tai greičiau sutinka.

3. atsitikti: Gyvenime viseip atsitrõpija.

4. būti, tiktis progai, atvejui: Atsitropyjo tau ten beesant, beviešiant pasipažinti su tavo brotu.
įtrõpyti

1. taikantis įkišti: Ale kaip tą žaltį įtrõpijai į tą butelką.

2. pasistengti, kad įlįstų, įtiktų: Įtrõpyk į vidų daržinės įvažiuoti.

3. atsitikti, įvykti.

4. įtikti: Negal jam niekaip intrõpyt.
nutrõpyti

1. nusitaikyti: Ka trenkė nutrõpijęs!

2. nutaikyti, tinkamai parinkti: Nutrópijau į gerą laiką nueiti. Gerai nutrõpijo kelią, ka į trečią dieną numus tik rado.

3. pasisekti: Dideliai gerai man šį kartą nusitropijo.
patrõpyti.

1. pataikyti: Gal patrõpyti į mažą pirštelį, ot šaudo! Kulkos, kaip šavė, patrõpijo į puoduką, ausį i numušo. Patrõpijo į kriauklų tarpą i papjovė. Patropijo kaip žabalis [v] andenin. Krygužėje buvau, šūvužį šoviau, patrõpyjau mergelę. kliudyti taikantis: Į sykį patropijo. Jis už sykį patropijo jam į galvą. I nepatropyjau pro šalį.

2. gerai pataikyti, sugebėti, pajėgti: Nieko, nieko, ale i ji patrõpija pasakyt, ka nori. Nepatropijo atdaryti tikrąsias duris į lauką, atdarė duris į trobą. Su šaukštu nepatropijo valgį pasemti. Išmeta iš seklyčios ir antrą sykį, kad nepatrõpyja atsakyti suolsėdžiui. Jei gerai patropysu padirbti, paskuo i kitims padirbsu.

3. pataikyti į laiką: Šitai i patrõpijau an pietų. Vėl nepatrõpijau ateit.

4. pakliūti, atsidurti kur: Prie našlės į nakvynę patrõpyjo. Netropyjau į girelę, patrõpyjau į darželį.

5. įtikti: Ar patrõpiji jam dirbt?

6. pasistengti (ką padaryti): Ale ka ir patrõpijai pasakyt žodį riebų.

7. užtropyti 3: Jis patrõpyjo jąją dar su tuom daktaru.

8. pasitaikyti, atsitikti: Kitą sykį ir šiaip pasitropija, ir taip. Pasitrõpijo, kad važiavo vienas klierikas.

9. atsitiktinai, netikėtai pasitaikyti, įvykti, atsirasti, tekti: I pasitrõpijo vieną kartą pas tą kunigą atvažiuoti ano pažįstamas. Bet ten pasitropijęs būti cigonas, tas ir pavogęs vieną vinį. Nepasitropijo jai geras žmogus (vyras) . Vienas žmogus pasitropijo man ant kelio. Kokia vasara pastropis, tokia ir nauda bus. Pasitrõpijo kaip aklai vištai grūdas.

10. būti linkusiam ką daryti: Ale ana patropija viseip.

11. kiek susiderinti: Ka pramoksti kulti [spragilu],
nėko vieto [je],
tik reik patrõpyti.
pritrõpyti

1. užtropyti 3: Girti žvirbliai rods ne tankiai pritropyjami.

2. atsitikti: Prisitrõpijo jam toks atsitikimas. Ko verki? Ar tau vėl kokia nelaimė prisitropijo?
sutrõpyti

1. sutaikyti, suderinti: Nesmagu, kap nesutrõpysi – vienas sau, kitas sau. Susitropijova abudu susieiti.

2. sutikti, sueiti: Kad sutrõpydavo, pabausdavo. Su kuomi susitrõpyti.
užtrõpyti.

1. užkliudyti• Lįsk į pastogę, kad lytus neužtrõpytų.

2. parinkti tinkamesnį, geresnį: Kam užtrõpija vaistus, [tas] pagyna, kam neužtrõpija, nepagyna.

3. užeiti, užtikti: Čion vogė jis pirmą sykį, ale prie to jį užtrõpyjo. Tikt aš tave užtropysiu kartą bevagiantį. Lakstė vanags skraidydamas, užtrõpyjo kiškį. Skalikai jo užtropijo pėdsakus.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itropyti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x