įsavinti

sãvinti (-yti), -ina, -ino

1. imti į savo nuosavybę, laikyti savo nuosavybe, savu daiktu: Kaipgi tu savini, kad tavo te nėra! Kiekvienas sãvina tą gryčią. Ėmė viską sãvinti. Svetimą kepurę sãvinas ans. Sãvinos numais – ano, senučio. Ana jau sãvinas tą laikrodį. Sãvinas toms obelikėms. Jeigu leisite kapitalistams ir toliau savintis jūsų darbo vaisius, nebus laimės žemėje. Ponas keliuku savinas. Kodrin tą urėdą sav imi ir sãvinies juo?

2. pripažinti savu, saviškiu; pažinti: I giminė, i pažįstamas, i burna ta pati, ale nebsãvinuos, i gana. Ne ką besãvinas žmogų, nė vaikų nebpažįsta – toki pasenusi! Tėvas jo nesisavino už sūnų. Nesãvinas ta šatonas (pereklė) vaikais. Tas avinelis ne (nė) savo motinos nesãvinas. Naktį [šuo] nebsãvinas, nebepažįsta. Kaži kas atsiliepė, ale aš nesãvinaus balso. Toks su tokiu sãvinas (greit suartėja, ima bendrauti) .

3. pratintis prie savęs, laikyti savu: Žiūrėk, koks šuva be žmogaus: sãvinkis (šauk kaip savą), gal seks.

4. tvirtinti, įrodinėti: Toj [i] moteriškis prisiekdinėjosi, sãvinosi, kad ana regėjo, kab ėmė.
apsãvinti

1. pasavinti 1: Tarp tų bičių vienos yra medinės, kurios po gires, kitos naminės, apsavintos, kurios po pievas ir po dirvas išgyventas ir užsėtas medų renka. Žmogus norėjo bites apsisãvinti. Jis jau norėjo apsisãvyt tą malūną. Apsisãvino muno numais. Velinas melagis apsisavina svetimu daiktu.

2. apsiprasti: Apsisãvinti su vandenimi, su šalčiu yra apdringti. Pamažu su ta baime apsisavinau. Apsisavinęs su visum, ieško vėl ko nauja.

3. palaikyti savu, pažįstamu: Aiškiai supratęs, kad ta mergiška jį netyčiom apsisavino. Apsisãvino vaikas, i nebėra rodos.

4. pasinaudoti, prisitaikyti sau: Ką Ponas savo kentėjimu ir smertimi nupelnė …, tatai žmogus tiktai … ištikėjimu priimti, gauti ir apsisavinti gal.
atsãvinti

1. atimti nuosavybę.

2. atsiimti savo nuosavybę.
įsãvinti.

1. padaryti tinkamą, naudingą: Jie gerokai padirbėjo įsavindami naujas, anksčiau nenaudotas žemes. Įsisavinti plėšinius.

2. sunaudoti: Įvairūs baltymai įsavinami toli gražu nevienodai. Įvairios maisto medžiagos įsisavinamos skirtingai.

3. išmokti naudotis, taikyti: Kiekvienas tarybinis žmogus turi būti raštingas, turi įsisavinti minimumą reikalingų žinių. Norėdamas auklėti skaitytojus, rašytojas turėjo pats persiauklėti, įsisavinti marksistinę pasaulėžiūrą. Mechanizuojant žemės ūkį, įsisavinami nauji žemės dirbimo būdai.

4. įsūnyti ar įdukrinti: Ivanausko duktė įsisãvinta, ne jo.
nusãvinti.

1. atimti ir perduoti valstybės ar visuomenės nuosavybėn: Jiem nusãvino visas triobas. Jau buvo nusãvintas tas ūkis. Nusavinsim visų dvarų žemes ir padalysim vargšam ir bežemiam!

2. pasiimti sau kieno nuosavybę, pasisavinti: Nusisãvino vaikai nu pamotės trobą. Nuo žmogaus laimę nusisãvyt šlektai.
pasãvinti.

1. paimti į savo nuosavybę: Plioterių pasavintas miškas pirmiau buvo žmonių. Svetimą drabužį jis pasãvino. Negalės jų apvergti nei nu jų žemės atimti ir pasavinti. Nor ans pasisãvinti svetimais raiščiais. Pasisãvino vandenius, pastatė sargybą. Iš kitur imti sav, pasisavinti. O ponas pamatei, kad gražūs miežiai, pasisavinai ir liepei nupjauti. Įdrįso jisai ir Egipto karalystę pasisavintis, kad abi karalysti turėtų.
pasisãvintinai. Broliai savo dvi dali prūsų apgalėtojams … pasisavintinai padevė. paimti iš ko ir perduoti kito nuosavybėn: Dvariškas ganyklas valdžia pasavino žmonims.

2. perimti, išmokti: Žodžiai yra grynai lietuviški, o ne pasavyti iš slaviškų kalbų. Ilgainiuo pasavino įprotį, priderantį persų rikių didybei. Kam teip reikia pasisãvint, kas bloga. Kiekvienos tautos menas klostėsi, ne tik įgydamas savitų tautinių bruožų, bet ir pasisavindamas kitų tautų meno savybių.

3. sunaudoti: [Virškinimo organai] tinkamas dalis pasisavina, paverčia į kraują, mėsą, kaulus. Gerai pasisavinamas ir turintis daug vitaminų maistas.

4. pataupyti: Pasavinant, su tolku užtekt, kolei pieno sulauksma.

5. padaryti savą, priimti kaip savą, įsūnyti ar įdukrinti: Neturėdama savo vaikų, ketu pasavinti Liudvelę ir būti jos antra motina. Kūdikį [faraono duktė] pasavino ir praminė Moižiešiumi. Turite … melsti, idant … jam griekus atleistų ir už sątėvonį amžinojo dangaus lobio pasavintų.

6. gauti, įsigyti: Kaipo yra pasisavinamos gėrybės Christaus?

7. sužieduoti, pažadėti: Nusiųstas yra angelas Gabriolas mergosp pasavintosp. Viešpats pasavino ir paėmė bažnyčią kaip sužieduotinę savo.
pérsavinti. nusavinti. . Vokiečiai gintarą nori persisavinti.
prisãvinti.

1. paimti į savo nuosavybę: Draudžiama prisavinti ne savo daiktą. Paskui Miškinis prisavino ganyklas. | Ketėdamas prisavinti valdžią ant žydų žemės. Par vainą prysisãvino mūso geriausią arklį. Prisisãvino visa ką, prisisãvins i namus. Kaimynas, norėdamas da daugiaus prisisãvint pinigų, rodijo teip daryt. pripažinti kieno nuosavybe: Kam ką prisãvinti.

2. priskirti: Jis sau prisavina garbę. Aš nužudžiau [smaką],
tik tarnas prisisãvino. Jaunikaitis … pamislijo, kas tę toks atsirado, kad prisisavino išgelbėjimą karaliūčios.

3. perimti, išmokti: Žemaičiai prisisavino … literatines formas.

4. padaryti savą, prijaukinti, pripratinti, privilioti: Stirna galima lengvai prisãvyti. Prisisãvink jąją pirma, o paskuo mylėk. Prisisãvino toks giminaitis i pasiliko pas juos gyvent. Tėvas neprisisãvino savo vaiko. O tą tėvą jis neprisisãvino pry savę. Visi būna gerūs, kol prisisãvina. Nemušk gyvulėlio, paskui neprisisavinsi. Kaip laukinio negali prisisãvint.

5. išversti į savo kalbą: Lenkiškai parašė Kundraitis, o lietuviams prisavino P. Trupinėlis.

6. perduoti, teikti: Labai gerai būtų sėti ankštinius augalus, kurie prisavina žemei iš oro azotą.
susãvinti. duoti nuosavybę, padaryti savininku: Tėvai, neseniai tik susavinti, ne kartą apsakinėjo vaikams apie baudžiavos laikus.
užsisãvinti. laikyti savo nuosavybe, pasisavinti: Užsisãvino tas raplikes, i padaryk ką! Tokį daiktą greit bi kas užsisãvina. Mūsų kaimo ganiavą ažsisavino dvaras.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'isavinti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x