įmaigyti

máigyti, -o, -ė, maigýti, maĩgo, maĩgė.

1. spaudyti, minkyti: Vaikai sniegą máigė. Vartotinas masažas, pradžioje glostomasis, vėliau vis energingesnis, maigomasis. Žarnas máigiau máigiau su druska. Užsimąstęs maigė kepurės kraštą. Jis sėdėjo maigydamas nukarusius ūsus. | Giedodavome pritariami fisharmonijos, kurią maigydavo pats vyskupas. Ar tu neatmeni Labanoro dūdų, ką po pažastim máigydavo? Máigiau ratelį (myniau) . Šuo maĩgos maĩgos (sukinėjasi) su tuo lenciūgu ir partraukia tą virvę. niurkyti, lamdyti: Antanėlį parvertė ant žemės ir maigo. Vištą máigo gaidys. Nesimaigykit po šiaudus, o dirbkit! | Šiandien daug buvo žmonių, tai ir maigėsi (viens kitą spaudė, stumdėsi) nematytai.

2. grūsti, trinti: Gal jau man maigyt bulvas? triuškinti: Riešutus máigau su replėm – iškada dantų.

3. spaudant užmušinėti, traiškyti: Mergytė nukiūteno prie avilio ir pradėjo máigyt tuos (tas) bites.

4. draikyti, painioti, kreikti, jaukti: Kam máigai šiaudus, siūlus? Tu linus maigaĩ, t. y. draikai. Atsargiai, maigýdama neprikrėsk lovių. Kam maigaĩ vasarojienius šiaudus, aš tau buvau sakęs maigýti kvietienius. Jis čia viską ima maigýti. Jeib kas po kojų maĩgos, atimk, kad nemaigýtųs po kojų. Juk čia pat stogas, maigosi šiaudai – lengvai gali užsidegti.

5. traukyti (pečiais): Ji tiktai máigo pečiais, žiobuoja (žiopčioja) .

6. badyti: Vyrai maĩgo žemę, o moterys rasodą sodina. Kulkom šaudės, pikėm maigės.

7. kaupti, dėti ar pilti į krūvą.

8. slėgti (sūrį): Kap sūrį máigyt, nežinai?

9. nerimtai elgtis, maivytis: Maigos kaip beždžionė. Maigosi kaip dvaro pana pryš kleboną.

10. verstis, manytis: Ir po dvarus dirbo, ir medžiojo – visaip maĩgėsi, kad norėjo gyvent. Maigos šiaip teip, prie kelių eina [uždarbiauti].

11. spausti, engti: Žmonis padotkais i tep visap máigė.
apmáigyti. aplamdyti, apmankyti: Žolė, nakties drėgmės apmaigyta, tiesė stiebus. Veždamas gerokai apmáigė grybus. Obuoliai maiše apsimaigė bevežant. susitaikyti: Apsmáigė, apmaldžiojo vienas kitą.
atmáigyti

1. atspaudyti.

2. ateiti, atspausti: Atmaigiau čia in jus.
įmáigyti. įspaudyti, įmurdyti: Netilpsta sviestas vogonėje; įmáigyk gerai su šaukštu, tai gal įtilps. Agurkai labai spartu sodint – tik įmáigai įmáigai, ir baigta. įdėti minkant, įminkyti: Įmaigyk pyragan razinkų.
išmáigyti.

1. išmurkyti, išspaudyti: Visą padušką išmáigiau, o žiedelio taip ir neužgriebiau. Skalaujant skalbinius reikia stipriai skalbiamu grūstuvu išmaigyti. išminkyti: Bulbinę tešlą išmaigo ir kepa.

2. spaudant ištrėkšti, išspaudyti: Bulbas sutarkuojam, tada sunką išmaigom ir padarom tokiuos kleckus. Vienas jodamas koją nusilaužęs, o kitam arklys vidurius išmaigęs. | Sumislyta piemenio ir išmáigyta karvei inkštirai.

3. spaudant visus išmušti, ištraiškyti. . Išgaudys jum tenais kaip viščiukus. Po vieną išmaigys.

4. išmindyti: Senis pyko, vaikus barė, kad iškadą darže daro – visos pupos išmaigytos ir nuo lazdų nuraškytos. Arklys išmáigys kojom.

5. išdraikyti: Kačiūkštis visą kamuolį siūlų išmaĩgė.
šónus išmáigyti prikulti: Už vagystę reikia šonus išmaigyti.
numáigyti

1. negyvai nuspaudyti: Nenumáigyk viščiuko terp rankų. Kad arklio plaukai blizgėtų, reikia kurmį numaigyti ir ta ranka arklį glostyti.

2. nueiti, rankomis mosikuojant: Keturi bernai smagiai numáigė į Krūminius.
pamáigyti

1. paspaudyti: Su pirštais pamáigė votį, ir to pratrūko. Pūstelėjo sutingęs vėjas, pamaigė žilą, keleri metai nešukuotą dvarininko barzdą.

2. patraukyti (pečiais): Gaspadorius tik pamaigė pečiais, bet nieko nesakė.

3. pasiraivyti: Pavalgė, pasmaigė ir nuejo gult. Pavalgęs negalėjo nė pasimaigyt.

4. pasimaivyti, pasikraipyti: Pasimaigius prieš veidrodį mergaitė išbėgo laukan.

5. kurį laiką šiaip taip manytis, verstis: Pasimáigysit pasimáigysit, vis kaip nons prabūsit.
primáigyti.

1. primankyti, prispaudyti (spūstyje): Primáigė primáigė bevažiuojant – žmonių daug.

2. pritaršyti, prikreikti: Sujaukta, primaigýta kanapių. Ko ten aną. prikreikei, primaigei?

3. maigant prikimšti: Kiek buvo šieno prišienauta, primáigyta!

4. prislėgti: Akmuo primáigyt sūriui.
sumáigyti.

1. suspaudyti, sulamdyti, sugrumdyti: Obuoliai buvo sumaigyti (bevežant). Iš visų pusių juos supa sumaigytos, surioglintos geležies chaosas. Nesumáigykit ryšulėlio! Mano sumáigyta kojos. Sumaigo korius, ir, sako, žiemą medus suėda juos. Tarbon uogos susmáigys. Tešlą atsargiai išmaišyti, kad nesusimaigytų baltymai.

2. sugrūsti, sutrinti: Sumáigyk kiaulėms bulves. Bulbų priskutam, išverdam, sumáigom – ir košė.

3. suspaudus atimti gyvybę, sutraiškyti: Uolos gabalas tėvą sumaigęs. Mašina in plento žmogų sumáigė. Žiūrėkit, kad vaiko nesumáigytų – čia ne juokas, tiek svieto. Sumaigiau vabalą.

4. sutaršyti, sudraikyti: Plaukai sumáigyti. Žiūrėkit, kad nesumaigýtumėt linų! Piemuo užmigo, o gyvuliai visas gubas sumaĩgė. Sumaigė, suraizgė tuos siūlus, kad negalima nei galo, nei krašto surasti. Susimáigę šiaudai, negalėsime kūlių iš jų dirbti. Siūlai susimaĩgė. Susidrumstė, susimaigė žmonių planai. Viskas Janeliūno sieloj vėl susimaigė (sumišo) . sujaukti: Kodėl teip lova sumaigyta?
užmáigyti. užlamdyti, užmankyti: Velniai mane naktį ažmáigė. Vaikai, neužmáigykit kačiukų! Primaigė kiek gana, gerai da, kad visiškai neažmáigė.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'imaigyti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2020 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė