įgaudyti

.
gáudyti, -o, -ė. gauti.

1. griebti, čiupti: Mergikės šoko gaudyti avino. Jis padėdavo žandarų gaudomiems žmonėms. Medžioju, gaudau žvėris. Katė pelę gaudo. Kregždė gaudo dvisparnius ligi leidžiantis saulei. Gaudo kaip šuva blusas. Vilkas gaudo ir išblaško avis. Šikšnosparnis skrisdamas gaudo visokius oro kvapus. Arklį gáudyti. Ei gaudė gaudė brolis bėrą žirgelį. Arklys greitas, galia zuikius gaudyti. Dūzgė kulkelės kap sode bitelės, gáudė brolius kap zuikelius. Dvidešimt penkerius metus esu ištarnavęs gaudomo [je] kariūmenė [je] (kada rekrūtus gaudė) . Gáudyk parplį, kurklį, vėžius. Vieną kartą išėjo žmogus gaudyt žuvų. Siuntė mane motinėlė žuvelių gaudyti. Laive sėdėsi, laive liūliuosi, žuvužes begaudysi. Turtus gáudyti (krauti) . Lietai ir lietai, vasarojų reikia gáudyt (po truputį imti, vežti nuo laukų) . Motka vaikus gáudo (bobauja, bobutauja) . Jau rogės žemę gáudo (siekia) . Sijono padelka turia gaudyti (siekti) žemę. Arklys padkavas gaudo (pasiekia užpakaline koja priešakinę) . Miežius usnios gáudo (stelbia, smelkia) . Gaudo kito žodį, o paskui pats tą patį kartoja. Sakiau, kad negaudyk žodžių (nekartok kito pasakymų) . Gaudyte gaudo tokias paskalas. Rūbais jaunikius gaudo (vilioja) . Jai praeinant, nepažiūrėjo į veidą ir jos akelių negaudė. Ausis ėmė gaudyti paukštelių čiulbesį. Drumstam vandeny žuvys gaudomos. Brido kap balon varlių gaudytų. Kad šunys peles gaudytų, tai kačių nereikėtų. Gáudyti sviedinį belekiantį. Su pirštinėms eisi kuilio gaudyti, o ne dirbti. Gáudyk, kad nori, vėją po lauką – daug sugausi! Geriau maišą paėmęs eik vėjo gaudyt, ne su juo bylinėkis. Vėjus su sietu gaudo (niekus kalba) . Svetimą naudą visi vėjai gaudo (neuždirbtas turtas greit išnyksta) . Kunigo naudą velniai gaudo. Mieste labiausiai tais madas gaudo (madingai rengiasi) . Nieko nedaro, tik susėdę akim muses gaudo (murkso, snarpso) . Žiovulys gaudo (norisi žiovauti) .

2. rankioti, graibstyti: Avelės gaudė užsilikusius pernykštės žolės stiebelius. | Knyga ir laikraštis gaudomi (skaitomi) kaime kaip niekuomet. Bulbę ir tą gaudo (brangina), mierkavoja. Žmonys pradėjo gáudytis (gelbėtis nuo bado) su kukurūzais. Nelaimingasis gaudėsi, mėtėsi, o liepsna pešė jo nugarą. Gaudyk, kad gaudos.

3. gainiotis: Jie, maža ką besuprasdami, gaudėsi tarp vežimų. Einam gáudytis po trobą. Už tvoros pūdymas, kur vėjai gaudosi (pučia) . Šalta, vėjai stuboj gaudosi. Kas gal būt tokioj stuboj, tik vėjas gaudosi (šalta, nesandari, nekūrenta) !

4. sukti, apgaudinėti: Gáudo tik žmogų – nuvažiuok, ir negauni.
diẽną gáudyti lengvabūdiškai gyventi: Tu tik dieną gaudai.
Diẽvą gáudyti glėbiaĩs dėtis šventuoliu: Dievą glėbiais gaudo , o velnias kupra joja.
dvãsią (kvãpą, órą) gáudyti sunkiai kvėpuoti: Sunkiai padirbėjus, imi kvapą gaudyti. Jis gaudė orą bėgdamas, uždusęs. Iš visos galės, kvapą gaudydamas, spruko nu jų. Perkaršęs liūtas drybsojo, paskutinę dvasę gaudydamas. [Jis] gaudo kvapą kaip kiauros kalvio dumplės. Varna iš džiaugsmo gaudo kvapą (žiopčioja) . Nebestipra bobelė – dvãsią tik gáudo gáudo. Visas išbalo, tik kvapą gaudo.
glėbiù gáudyti branginti: Laiką reikia gaudyti glėbiu.
šlóvę gáudyti. norėti įsigyti garbę, veržtis prie garbės.
várnas gáudyti žioplinėti: Palieki namie, tai varnas gaudo.
vė́jus gáudyti nerimtai elgtis: Tu vė́jų negáudyk, tik žiūrėk gyvenimo. Da tokiem galva nesisuka, vėjus gaudo lakstydami laukais.
vištàs gáudyti svyrinėti girtam: Po miestą vištas gaudo.
apgáudyti.

1. šiek tiek išgaudyti: Perdien žuvavo, du ežeru apgáudė. | Katės gerokai peles apgaudė. Apsigaudė kiek musės, nebelenda.

2. šiek tiek aprinkti: Reikės apgáudyt (apravėti) žoles. Apgaudo [kasėjai] didžiąsias bulves, o mažosios paliekta neiškastos. Nors nuo langų voratinklius apgáudyk.

3. kiek įkaušti. .
atgáudyti. atgaivinti, atšerti, atšiulinti: Kap tik atgaudė vaiką, iš vandenio ištraukę. | Paršas buvo užnauznęs (užskurdęs), ale kap ėmėm penėt kiškio taukais, tai ir atgáudėm. Vos ne vos atsigáudžiau, būčiau galą gavęs. Kad tik persirgt, tai gal atsigaudys.
įgáudyti

1. išgaudyti: Vilkas įgaudo ir išvaiko avis.

2. gauti, įgyti: Neik, vaikel, į nibrę – įsigaudysi perynos (mušimo) .

3. įkurti, įpūsti: Įgaudyk prosą – jau baigia gesti.
išgáudyti.

1. baigti gaudyti, visus sugaudyti: Vanagas viščiukus išgáudė. Vilkai visus šunis išgaudė. Dešimtis kačių neišgaudys tiekos pelių. Kad žvirbliai snaustų, visus katės išgaudytų. Vėjas išgaudys (išpūs) šilimą lig lašelio. Jei vėjas užkils, išgaudys (išskirstys, išnešios) visą lytų. Pinigų nėra, o naudą vėjai išgaudė. Kunigo naudą velnias išgáudo. Parvežė į krautuvę žiurstų, tai tik bobos išsigáudė išsigáudė.

2. išgraibyti, išrinkti: Jis tik tirštimą išgáudė, o skystimą paliko.
nugáudyti.

1. nurankioti, nugraibyti: Jug nugáudo [agurkus] – tiek ėdėjų. Kokis šienpjovys – viršelius nugáudė nugáudė, o stramblelius paliko. Jis visą varstą žirnių iki pusryčių nugáudė (nupjovė) . Mes sėklinių lubinų nepjaunam, tik ankštis nugaudom (nuraškom) . Augo augo dvi liepelės, tos lapeliai nudraskyti, tos uogelės nugaudytos. Uogas nugáudo dar neišsirpusias. Bijo, kad šalčiai nenugaudytų išskleistų lapų arba sukrautų žiedų. Teip nusigáudėm bulbes (pripuldami nukasėm) .

2. nuvarginti: Arklį nugáudė, kad kojoms tik ką bepaeina.
pagáudyti.

1. šiek tiek gaudyti, pagainioti: Padainuoja, pašoka, viens kitą pagaudo [talkininkai]. | Išvažiuojam vėjo pagaudyt. sugaudyti: Vilkas pagaudo ir išvaiko avis. Pagaudytą nuovedė pagaudymą (paimtus į nelaisvę) .

2. parankioti, pagraibyti: Čia prigrėbkit [šieną],
paskui pagáudysim po vežimo. Pakalbėt, žinučių pagáudyt – tai pirmutinė.

3. įsigyti: Nei vienas nepagalvoja, kaip mum tos šviesos (mokslo) pasigaudyt.
pérgaudyti. pergáudyti.

1. prigaudyti (per visą gyvenimą): Kiek aš pati pérgaudžiau žuvų, kad tiek užkrutėtum pinigų.

2. kur ne kur pagaudyti: Párgaudė, o neišravėjo morkų.
prigáudyti

1. ko nors daug sugauti; gaudymu ką nors įsigyti: Parsivežė žalčių, krūmuos prigaudytų. Jis vežėsi prisigaudęs žuvų krepšį. Žvaigždės pačios prisigaudo savo palydovus.

2. privargti gaudant: Kad prisigáudžiau, tai prisigáudžiau su tuo arkliu.

3. apsigauti: O kaip daugelis su tuom prisigaudė!
sugáudyti.

1. sugauti 1: Vienas karalius sugaudė tris kapas zuikių. Kur ne kur sugaudė tų pelių ir atnešė. Eiva, sesyte, žirgą sugaudyt. Ne visus būdavo galima sugaudyti ir sukviesti prie knygų. Gerai būtų valgyti, bet negaliu sugaudyti. Žodis ne paukštis – nebesugaudysi. Vokiečiai susigaudė šimtą darbininkų ir išsivarė į Vilnių.

2. įgyti, įgauti: „Varpas“, kaip pozityvizmo įtakos skleidėjas, savo idėjas susigaudęs Varšuvoj.

3. suklaidinti; apgauti: Sugáudė tik žmogų – be reikalo tiek kelio suvažinėjo. Be reikalo tik mane sugaudė – vis tiek ne kartu važiavom.

4. susirasti, susiieškoti: Kanopa susigaudė senas pažintis.

5. suprasti, suvokti; supaisyti: Jis dar nesugaudo, kas prirašyta. Patumsis atveria kažkokią jame slypinčią tiesą, kitiems sunkiai sugaudomą. Jie žmonių kalbos dėsnių dar nesugaudo. Jų noro nesugáudysi. Sugaudysi, ką jis plepa. Kalbų ir vėjų nesugáudysi. Kiek susigaudau, tai bus net skolų padaręs. Kaip iš medžio iškritęs – nieko nesusigaudai. Kas kap pasibaigė, nesusigaudžiau. Tik susigaudžiau [girioje],
į katrą šoną (pusę) eit. Nesusigaudė ką atsakyti. Aš visai negaliu susigáudyti, ką tu sakai. Tu labai nesusgáudai greitoj kalboj. Svetimos kalbos iš pradžių negali susigaudyti.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'igaudyti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x